Thema: Kwaliteit en bewaring

IWT: Webapplicatie ter ondersteuning van residu-arm telen van groenten

IWT: Webapplicatie ter ondersteuning van residu-arm telen van groenten

Doelstelling: Vanuit de handel wordt steeds meer belang gehecht aan residu-arme of residuloze groenten en fruit. Door een aantal grote spelers in de markt worden bovenwettelijke eisen aan groenten en fruit gesteld i.v.m. residuen. Om zich te kunnen verzekeren van voldoende afzet, worden telers verplicht om nog minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en daardoor een residu-armer […]

IWT: Beheersing van binnenrot in paprika

IWT: Beheersing van binnenrot in paprika

Sinds 2003-2004 wordt de paprikateelt in Vlaanderen geconfronteerd met de nieuwe ziekte binnenrot. Deze ziekte wordt veroorzaakt door sporen van verschillende Fusarium soorten  die op de stamper van de bloem terechtkomen en via de stijl naar het vruchtbeginsel gaan. In het vruchtbeginsel blijven de sporen latent aanwezig. Als de vrucht begint te rijpen kan de […]