Thema: Datatechnologie

Rassenevaluatie binnen de community

Rassenevaluatie binnen de community

De operationele groep ambieert om het principe van burgerwetenschap (Eng: ‘citizen science’) concreet vorm te geven als innovatieve praktijk en proces om nieuwe kennis binnen de zo kortst mogelijke termijn te genereren en te delen binnen de telers-community. Het project is gericht op het ontwikkelen van een 1ste case van participatieve vorm van kennisontwikkeling binnen […]

Smart Growers – Innovatie in de landbouw

Smart Growers – Innovatie in de landbouw

Het project Smart Growers wil Smart Farming in de praktijk brengen. Het concept van Smart Farming tracht de productiviteit duurzaam verhogen. Dat is mogelijk op 3 wijzen: Data benutten: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan gedetailleerd in kaart gebracht worden m.b.v. allerlei sensoren en remote sensing door satellieten […]

Smart Growers … in a nutshell

Smart Growers … in a nutshell

Het project Smart Growers wil Smart Farming in de praktijk brengen. Het concept van Smart Farming tracht de productiviteit duurzaam verhogen. Dat is mogelijk op 3 wijzen: Data benutten: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan gedetailleerd in kaart gebracht worden m.b.v. allerlei sensoren en remote sensing door satellieten […]

EURAKNOS

EURAKNOS

Thematische netwerken als kennisreservoirs met elkaar verbinden: naar een Europees open-sourcesysteem voor kennis innovatie in de landbouw. De doelstelling van EURAKNOS is het stimuleren van de bundeling van praktijkgerichte kennis door het opvoeren van de interacties tussen de verschillende thematische netwerken om zo de output voor de praktijk te maximaliseren. Het project zal gebaseerd zijn […]