Thema: Circulaire landbouw

ABC – Agro-ecologische landbouw

ABC – Agro-ecologische landbouw

Agro-ecologische landbouw biedt potentieel om landbouw, natuur en burgers dichter bij elkaar te brengen. Wat agro-ecologie inhoudt is voor boeren, burgers en besturen nog een grote onbekende. Door het realiseren van een operationeel agro-ecologisch landbouwbedrijf op gronden van POM Antwerpen in Waarloos, Kontich, willen de projectpartners tonen hoe het wel kan: van overleg met stakeholders, […]

Closecycle

Closecycle

CloseCycle heeft de ambitie om de kringlopen te sluiten. Lokale bedrijven en partners werken samen om reststromen op te waarderen en waardevolle eindproducten te ontwikkelen die geschikt zijn voor landbouw, steden of andere specifieke doeleinden. Het Proefstation voor de Groenteteelt en VLACO gaan samen aan de slag met de reststroom van loofresten van vruchtgroenten. In […]

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

Op PSKW zijn er heel veel interessante onderzoeken waar wij graag mee naar buiten komen. In de vruchtgroenten onder glas zijn er tal van projecten die we met plezier aan jullie presenteren op begeleidingsgroepen, studiedagen of kringvergaderingen. Naast dit projectwerk, is er nog een belangrijk onderzoeksluik binnen de vruchtgroenten, namelijk de gewasbeschermingsproeven voor bedrijven. De […]

Circulair forceren: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof

Circulair forceren: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof

Hydrocultuur vond zijn ingang in de witloofteelt in 1973. Dit maakt de witloofsector één van de pioniers in de hydroteelt. Bij de hydroteelt van witloof worden de witloofwortels eerst in open lucht geteeld waarna ze in een tweede fase in trekbakken geplaatst worden. Waar de eerste fase in de grond plaatsvindt, maakt de tweede grondloze […]

SELOVA – Serreloof valorisatie

SELOVA – Serreloof valorisatie

Tot duurzame en rendabele oplossingen komen voor de verwerking van loofresten, meer bepaald binnen materiaaltoepassingen en/of materialenkringloop met een positief businessverhaal. We gaan dus ook op zoek naar alternatieve en innovatieve verwerkingsroutes. In eerste instantie kijken we naar de huidige toestand en resultaten van eerder onderzoek: zijn er kleine aanpassingen in teelttechnieken/teeltbenodigdheden die grotere impact […]

C-Martlife

C-Martlife

Voor elke vruchtgroente (tomaat, paprika, komkommer, aubergine, courgette) wordt een overzicht gemaakt van welke afvalstromen er zijn: afgevoerde hoeveelheden, type afval, mogelijke alternatieve teeltbenodigdheden, kosten van huidige en alternatieve teeltbenodigdheden en kosten voor afvoeren materiaal. Voor de verschillende teeltbenodigdheden: wat zijn verwijderopties? (Ver)werkbaarheid van deze opties en eventuele composteerbaarheid? Op basis hiervan wordt een kosten/batenanalyse […]