Thema: Bodem en bemesting

Closecycle

Closecycle

CloseCycle heeft de ambitie om de kringlopen te sluiten. Lokale bedrijven en partners werken samen om reststromen op te waarderen en waardevolle eindproducten te ontwikkelen die geschikt zijn voor landbouw, steden of andere specifieke doeleinden. Het Proefstation voor de Groenteteelt en VLACO gaan samen aan de slag met de reststroom van loofresten van vruchtgroenten. In […]

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

Op PSKW zijn er heel veel interessante onderzoeken waar wij graag mee naar buiten komen. In de vruchtgroenten onder glas zijn er tal van projecten die we met plezier aan jullie presenteren op begeleidingsgroepen, studiedagen of kringvergaderingen. Naast dit projectwerk, is er nog een belangrijk onderzoeksluik binnen de vruchtgroenten, namelijk de gewasbeschermingsproeven voor bedrijven. De […]

Ontwikkeling van rijenbemestingsmachine: balans na eerste projectjaar

Ontwikkeling van rijenbemestingsmachine: balans na eerste projectjaar

Een stralende dag is nooit goed als je zoveel mogelijk telers naar je evenement wil lokken. Zeker niet wanneer er na veel regen eindelijk geplant kan worden. Toch was de opkomst voor de demonstratie en het overleg binnen de operationele groep PeriFert goed te noemen. Zes telers en twee producenten van circulaire meststoffen sloten aan […]

Bijbemestingstechnieken in winterprei

Bijbemestingstechnieken in winterprei

Door de lage bemestingsnormen, de nog steeds onvoldoende goede waterkwaliteit en de stijging van de stikstofprijzen wordt het steeds belangrijker om meststoffen zo optimaal mogelijk in te zetten. In de groenteteelt is het een uitdaging om, rekening houdend met deze factoren, voldoende stikstof in de wortelbare zone te hebben. En dit zonder verlies naar de […]

Demonstratieproject KNS 2.0 van start

Demonstratieproject KNS 2.0 van start

Het demonstratieproject ‘KNS 2.0 – Klimaatadaptatie in Najaarsgroenten voor Stikstofbemesting’ wil groentetelers een duidelijk en up-to-date beeld geven van de evolutie van de mineralisatie en opname van stikstof in de najaarsteelten prei, bloemkool en knolselder. Dit doen we door te communiceren over de zes praktijkpercelen waar de proeven aanliggen. De resultaten van deze proeven worden […]