Thema: Bodem en bemesting

Demonstratieproject KNS 2.0 van start

Demonstratieproject KNS 2.0 van start

Het demonstratieproject ‘KNS 2.0 – Klimaatadaptatie in Najaarsgroenten voor Stikstofbemesting’ wil groentetelers een duidelijk en up-to-date beeld geven van de evolutie van de mineralisatie en opname van stikstof in de najaarsteelten prei, bloemkool en knolselder. Dit doen we door te communiceren over de zes praktijkpercelen waar de proeven aanliggen. De resultaten van deze proeven worden […]

Uitnodiging themadag meloen

Uitnodiging themadag meloen

Deel 1 – Locatie: Pcfruit (Fruittuinweg 1, Sint-Truiden) 11u Resultaten rassenproef (spreiding oogst) en bezoek irrigatieproef en bemestingsproef na junidragers en rassen openlucht 12u30 Lunch 13u Einde deel 1   Deel 2 – Locatie: Proefstation voor de Groenteteelt (Muilshoek 1, Sint-Katelijne-Waver) 14u30 Resultaten en bezoek rassenproef open lucht, proef teeltspreiding grondteelt serre, resultaten bodemanalyses. 15u30 […]

Bemesting in zomer- en herfstteelten bloemkool en prei

Bemesting in zomer- en herfstteelten bloemkool en prei

Bloemkool en prei vallen binnen het huidige mestdecreet onder groenten groep I, de groenten met een hoge stikstofbehoefte- en opname. Voor bloemkool start de opnamepiek 1 maand na planten. Voor prei is dit zelfs na 2 maanden. Dit zorgt voor de nodige uitdaging om in deze teelten te eindigen met een gunstige hoeveelheid reststikstof, het […]

TUM: Bemestingstechniek fertigatie in knolvenkel

TUM: Bemestingstechniek fertigatie in knolvenkel

Op vrijdag 25 augustus organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) binnen de groenteteelt. We zijn te gast op het bedrijf WGK bvba, te Sint Katelijne Waver. We bekijken de bemestingstechniek fertigatie in knolvenkel. Wat mogen jullie verwachten? Ontvangst met broodje en drankje Kennismaking met het bedrijf WGK […]

TUM B3W: Het inzetten van bladvoeding als bemestingsstrategie in prei

TUM B3W: Het inzetten van bladvoeding als bemestingsstrategie in prei

Op vrijdag 25 augustus organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) binnen de groenteteelt. We zijn te gast bij Karel Bosschaerts, vollegrondsteler regio Putte. We focussen op het inzetten van bladvoeding als bemestingsstrategie in prei. Wat mogen jullie verwachten? Ontvangst met broodje en drankje Kennismaking met Karel Bosschaerts […]

N-FIT groenten: N-fractioneren, Innoveren en Techniek in de groenteteelt

N-FIT groenten: N-fractioneren, Innoveren en Techniek in de groenteteelt

Door het stijgen van de stikstofprijzen de laatste jaren, de lagere bemestingsnormen en de nog steeds onvoldoende goede waterkwaliteit wordt het nog belangrijker om meststoffen zo optimaal mogelijk in te zetten. De uitdagingen in de groenteteelt is om voldoende stikstof in de bewortelbare zone te hebben zonder verlies naar de diepere grondlagen. Dit is zeker […]

KNS 2.0: Klimaatadaptatie in najaarsgroenten voor stikstofbemesting

KNS 2.0: Klimaatadaptatie in najaarsgroenten voor stikstofbemesting

De klimaatverandering met hogere temperaturen en langere perioden van droogte of neerslag zorgen voor extra uitdagingen in najaarsteelten. De mineralisatiesnelheid van stikstof gedraagt zich vaak grillig in de bodem. De voorspelling van de beschikbare hoeveelheid stikstof blijft hierdoor moeilijk. Daarnaast verlengt de groeiperiode waardoor de nood aan stikstof langer blijft doorgaan. Najaarsbemestingen in prei, bloemkolen […]

PeriFert

PeriFert

PeriFert wil de ontwikkeling faciliteren van een toegankelijke, flexibele, innovatieve machine voor rijenbemesting die gebruik kan maken van vloeibare meststoffen en met een focus op het enorme potentieel van circulaire meststoffen. Een reductie in het gebruik van kunstmest van 20% tegen 2030. Dat is de doelstelling van de ‘Farm to Fork’ strategie. Ondertussen swingen de […]

Groente-N-Advies: Oordeelkundig bemesten in groenten

Groente-N-Advies: Oordeelkundig bemesten in groenten

Het demoproject Groente-N-advies wil groentetelers wijzen op de sense of urgency om te bemesten op maat van de plant en de bodem. Het nitraatresidu drastisch verlagen tot aanvaardbare normen is daarin cruciaal. Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft een delicaat gegeven. Op vlak van nitraatresidu’s behoren de groenten tot de slechtste leerlingen van de klas. […]