Vanuit de studiekring Groentekwekers onder Glas werd er op 15 januari een fytolicentievergadering bladgewassen georganiseerd. De vergadering vond plaats op het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW). De namiddag was gevuld met leerrijke presentaties gecombineerd met een serrebezoek waarin lopende proeven werden uitgelegd in zowel de grondteelt als de hydroteelt van sla.

Hierdoor kwam voor de hydroteelt de proef voor het project Opti-energie in de kijker waarbij verschillende klimaatomstandigheden en belichtingsregimes worden vergeleken. Rassenproeven waren te bezichtigen in zowel de hydroteelt als de grondteelt afdeling.  In de presentaties kwamen verschillende projecten aan bod. Tinne Dockx (PSKW) heeft zich verdiept in de beheersing van Fusarium (Fossy) en Phytophthora cryptogea in sla (Hydrophyt). Elise Tardi (Inagro) heeft de groep meer informatie kunnen bieden rond de beheersing van Berkeleyomyces in veldsla (Berkveld).

Ben Vanvoorden (PSKW) heeft zich gericht op de beheersing van kringnecrosevirus in sla. Ado Van Assche lichte verschillende afdekmaterialen toe voor waterbassins (Life Aclima). En tenslotte sloot Ilse Leenknegt de vergadering af met de actualiteiten van sla in de praktijk.