De laatste jaren merken we dat er steeds vaker drogere zomers voorkomen. Dit zorgt voor watertekorten op verschillende glastuinbouwbedrijven. Hiervoor zijn we op zoek naar alternatieve waterbronnen. Condenswater van warmtekrachtkoppeling (WKK) kan hier een deel van de oplossing bieden. Gedurende een ganse paprikateelt in teeltseizoen 2022-2023 hebben we 10% gezuiverd WKK condenswater bijgemengd in het voedingswater zonder kwaliteits- en productieverliezen. Als controle wordt er ook een object meegenomen met enkel hemelwater en een object waarbij 10% ongezuiverd WKK condenswater wordt bijgemengd. Maar zorgde dit ook voor succesvol gebruik van gezuiverd WKK condenswater in een jaarrond paprikateelt?

Er worden drie vruchtanalyses uitgevoerd tijdens de teelt. Dit gebeurt bij de oogst van de eerste rijpe vruchten, halfweg de teelt en bij het toppen van de planten. Er worden verhoogde concentraties aan ijzer teruggevonden in vruchten welke onbehandeld condenswater hadden ontvangen. Ook zijn er sporen van chroom, nikkel en lood teruggevonden in deze vruchten gedurende de teelt. Planten geïrrigeerd met behandeld WKK condenswater brengen vruchten voort met gelijkaardige samenstelling als deze waar hemelwater toegepast wordt. Het toedienen van WKK condenswater (gezuiverd en ongezuiverd) blijkt geen significante impact te hebben op de productie. WKK condenswater wordt gekarakteriseerd door een lage pH en er kunnen sporen van metalen en minerale oliën in voorkomen. De samenstelling is afhankelijk van de afstelling van de motor en het design van het condensatiesysteem. Deze vervuilende componenten kunnen een impact hebben op de teelt en daarom wordt er aanbevolen om dit water eerst gepast te behandelen. De zuivering die hier wordt toegepast, bestaat uit een filterkaars, een actieve koolfilter en een ionenwisselaarsfilter (Lubron water technologies). Er wordt ingeschat dat WKK condenswater 5 tot 10% van de waterbehoefte kan voorzien en het gebruik van dit gezuiverd water kan dus zorgen voor een besparing van het hemelwatergebruik.

Het onderzoek  naar succesvol gebruik van gezuiverd WKK condenswater in een jaarrond paprikateelt werd uitgevoerd binnen het project Life ACLIMA.
Dit met de steun van onderstaande partners: