Teelt: Verse look

Klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw De voorbije jaren kregen we steeds vaker te maken met extreme klimaatomstandigheden, zoals langdurige droogte en hittegolven tijdens het groeiseizoen, vorstperiodes laat in het voorjaar, hevige regenval,… wat een duidelijke economische impact heeft op de land- en tuinbouw. Tijdens droge en warme periodes neemt de vraag naar […]

Aanpak nitraatproblematiek

Aanpak nitraatproblematiek

Met de aanduiding van de focusgebieden voor 2018 is gebleken dat, op basis van oppervlakte, een groot aandeel van de nieuwe focusgebieden voor grondwater in Vlaanderen gelegen zijn in Noord-Limburg. De hoofddoelstelling van dit project is daarom om stikstof (N) uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater te reduceren in het volledige Leadergebied. Hiertoe worden demoproeven uitgevoerd […]

IRRI-wijs

IRRI-wijs

Innovatief en duurzaam omspringen met water wordt een uitdaging voor de landbouw. Druppelirrigatie kan voor intensieve tuinbouwteelten (o.a. blauwe bes, braambes, prei, pompoen, asperges… ) hiervoor een meerwaarde bieden. Momenteel is er echter nog te weinig kennis om dit succesvol te implementeren in de meeste teelten. Tuinbouwers hebben op vlak van sturing, plaatsing en productkeuze […]

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

In Vlaanderen is 21% van de MAP-meetpunten rood, terwijl Europa de doelstelling oplegt om tegen 2018 (eind MestActiePlan 5 of MAP 5) te komen tot slechts 5% rode MAP-meetpunten. Een MAP-meetpunt kleurt rood als tijdens het meetjaar de nitraatnorm van 50 mg nitraat/L minstens één keer wordt overschreden. Op basis van de terreinkennis van het […]

H2020: FERTINNOWA

H2020: FERTINNOWA

Met de introductie van fertigatie binnen de tuinbouwsector werd reeds een belangrijke stap in de richting van duurzaam watergebruik gezet. De toediening van voedingsstoffen via irrigatiewater, want daar duidt de term fertigatie op, biedt dan ook de mogelijkheid om efficiënter met water om te springen én de impact op het milieu te reduceren. Hoewel het […]

GIP GIF project: Verfijning van irrigatie en bemesting met de introductie van druppelirrigatie en fertigatie in asperge en pompoen

GIP GIF project: Verfijning van irrigatie en bemesting met de introductie van druppelirrigatie en fertigatie in asperge en pompoen

De beschikbaarheid van water en meststoffen is in de groenteteelt een cruciale factor voor welslagen van de oogst. Dit project onderzoekt of irrigatie een interessante techniek voor de openluchtgroenteteelt is. Druppelirrigatie heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele haspelirrigatie. Zo is er een lagere druk nodig en dus ook minder energie en […]

GIP GIF project: Innovatieve bemestingstechniek om nutriënten in drijfmest vertraagd vrij te geven

GIP GIF project: Innovatieve bemestingstechniek om nutriënten in drijfmest vertraagd vrij te geven

Een van de belangrijkste knelpunten in de groenteteelt vandaag zijn de relatief hoge verliezen van nutriënten naar het milieu. Het mobiele nitraatstikstof spoelt snel uit naar oppervlakte- en grondwater. In dit project worden drie innovatieve principes nagestreefd. We trachten het ammoniumgehalte langer beschikbaar te houden en dus een betere benutting van de stikstof na te […]