Teelt: Koolgewassen

Adviesdienst ‘Waarnemingen en Waarschuwingen in prei en koolgewassen’

Adviesdienst ‘Waarnemingen en Waarschuwingen in prei en koolgewassen’ Adviesdienst Waarnemingen en Waarschuwingen in prei en koolgewassen

Ziekten en plagen loeren steeds om de hoek. Regelmatige gewascontroles zijn essentieel om een teelt succesvol tot oogstfase te brengen. Binnen de geïntegreerde teeltwijze (IPM) zijn monitoring of veldwaarnemingen van ziekten en plagen een basisprincipe. Als schadedrempels overschreden worden kan vervolgens bewust overgegaan worden tot een gerichte bestrijding. Naast preventieve teeltmaatregelen is voor een duurzame […]

ABC – Agro-ecologische landbouw

ABC – Agro-ecologische landbouw

Agro-ecologische landbouw biedt potentieel om landbouw, natuur en burgers dichter bij elkaar te brengen. Wat agro-ecologie inhoudt is voor boeren, burgers en besturen nog een grote onbekende. Door het realiseren van een operationeel agro-ecologisch landbouwbedrijf op gronden van POM Antwerpen in Waarloos, Kontich, willen de projectpartners tonen hoe het wel kan: van overleg met stakeholders, […]

Wanneer komen welke plagen voor in jouw teelt?

Wanneer komen welke plagen voor in jouw teelt?

Weet jij wanneer jouw teelt het meest kans heeft om een plaag over zich heen te krijgen? Om plagen te beheersen op je bedrijf, moet je als teler weten welke plaagsoorten voorkomen en hoe ze ontwikkelen doorheen het jaar. Verder heb je kennis nodig over de mogelijke beheersingsmaatregelen en wanneer je deze best toepast. Waarschuwingsberichten […]

Ontdek de nieuwe erkenningen van insecticiden toegepast op de zaaizaden

Ontdek de nieuwe erkenningen van insecticiden toegepast op de zaaizaden

Sinds vorig jaar zijn producten op basis van spinosad (o.a. Tracer) erkend als een behandeling op het zaaizaad van koolgewassen ter bestrijding van koolvlieg. Sinds kort kregen ook de middelen Teppeki en Closer een uitbreiding in verschillende gewassen. Nu is er dus ook de mogelijkheid om op de zaailijn van de plantenkweker de pas gezaaide […]