Teelt: Groenbedekkers

Klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw De voorbije jaren kregen we steeds vaker te maken met extreme klimaatomstandigheden, zoals langdurige droogte en hittegolven tijdens het groeiseizoen, vorstperiodes laat in het voorjaar, hevige regenval,… wat een duidelijke economische impact heeft op de land- en tuinbouw. Tijdens droge en warme periodes neemt de vraag naar […]

Groene Bodemkracht

Groene Bodemkracht

Groenbedekkers worden voornamelijk gezet om nitraatuitspoeling in het najaar en de winter te beperken. De stikstof die ze daarbij opnemen dragen ze dan door naar het volgende teeltjaar die ze geleidelijk weer vrijstellen via mineralisatie. Een vroege incorporatie doet deze mineralisatie snel starten en geeft een hoge hoeveelheid stikstof bij het planten van de volgende […]

Aaltjes beheersen met groenbedekkers

Aaltjes beheersen met groenbedekkers

Wat vond u van dit onderzoeksproject?  Mogen we even vragen om snel deze enquête in te vullen? Ze is anoniem en bestaat uit slechts 5 korte vragen, maar het zou ons vooruit helpen. Hartelijk dank! Korte inhoud Problemen met aaltjes in de teelt van openluchtgroenten zijn sterk toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de […]

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

In Vlaanderen is 21% van de MAP-meetpunten rood, terwijl Europa de doelstelling oplegt om tegen 2018 (eind MestActiePlan 5 of MAP 5) te komen tot slechts 5% rode MAP-meetpunten. Een MAP-meetpunt kleurt rood als tijdens het meetjaar de nitraatnorm van 50 mg nitraat/L minstens één keer wordt overschreden. Op basis van de terreinkennis van het […]

H2020: FERTINNOWA

H2020: FERTINNOWA

Met de introductie van fertigatie binnen de tuinbouwsector werd reeds een belangrijke stap in de richting van duurzaam watergebruik gezet. De toediening van voedingsstoffen via irrigatiewater, want daar duidt de term fertigatie op, biedt dan ook de mogelijkheid om efficiënter met water om te springen én de impact op het milieu te reduceren. Hoewel het […]