Teelt: Aardappel

Starten met peilgestuurde drainage en stuwtjes

Starten met peilgestuurde drainage en stuwtjes

Op dit event duiken we dieper in de wereld van peilgestuurde drainage en stuwen. We vertellen over de voordelen van peilgestuurde drainage, hoe deze wordt geïnstalleerd en het kostenplaatje. Nadien hebben we het ook nog over alternatieve waterbronnen en is er een netwerkmoment met draineurs. Dit event zal op het veld van een teler plaats […]

Proefveldbezoek Bio

Proefveldbezoek Bio

Wanneer? Donderdag 10 augustus 2023 Deel 1: 15u – 15u45 Deel 2: 15u45 – ± 17u30 Waar? Muilshoek 1, Sint-Katelijne-Waver Voor wie? Deel 1 – Enkel voor leden van PSKW (Lid worden doe je hier) Deel 2 – Voor de hele sector (ook niet-leden welkom)   Dit proefveldbezoek is vooral gericht op biologische telers, maar […]

Aanpak nitraatproblematiek

Aanpak nitraatproblematiek

Met de aanduiding van de focusgebieden voor 2018 is gebleken dat, op basis van oppervlakte, een groot aandeel van de nieuwe focusgebieden voor grondwater in Vlaanderen gelegen zijn in Noord-Limburg. De hoofddoelstelling van dit project is daarom om stikstof (N) uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater te reduceren in het volledige Leadergebied. Hiertoe worden demoproeven uitgevoerd […]

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

In Vlaanderen is 21% van de MAP-meetpunten rood, terwijl Europa de doelstelling oplegt om tegen 2018 (eind MestActiePlan 5 of MAP 5) te komen tot slechts 5% rode MAP-meetpunten. Een MAP-meetpunt kleurt rood als tijdens het meetjaar de nitraatnorm van 50 mg nitraat/L minstens één keer wordt overschreden. Op basis van de terreinkennis van het […]

H2020: FERTINNOWA

H2020: FERTINNOWA

Met de introductie van fertigatie binnen de tuinbouwsector werd reeds een belangrijke stap in de richting van duurzaam watergebruik gezet. De toediening van voedingsstoffen via irrigatiewater, want daar duidt de term fertigatie op, biedt dan ook de mogelijkheid om efficiënter met water om te springen én de impact op het milieu te reduceren. Hoewel het […]

GIP GIF project: Verfijning van irrigatie en bemesting met de introductie van druppelirrigatie en fertigatie in asperge en pompoen

GIP GIF project: Verfijning van irrigatie en bemesting met de introductie van druppelirrigatie en fertigatie in asperge en pompoen

De beschikbaarheid van water en meststoffen is in de groenteteelt een cruciale factor voor welslagen van de oogst. Dit project onderzoekt of irrigatie een interessante techniek voor de openluchtgroenteteelt is. Druppelirrigatie heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele haspelirrigatie. Zo is er een lagere druk nodig en dus ook minder energie en […]

GIP GIF project: Innovatieve bemestingstechniek om nutriënten in drijfmest vertraagd vrij te geven

GIP GIF project: Innovatieve bemestingstechniek om nutriënten in drijfmest vertraagd vrij te geven

Een van de belangrijkste knelpunten in de groenteteelt vandaag zijn de relatief hoge verliezen van nutriënten naar het milieu. Het mobiele nitraatstikstof spoelt snel uit naar oppervlakte- en grondwater. In dit project worden drie innovatieve principes nagestreefd. We trachten het ammoniumgehalte langer beschikbaar te houden en dus een betere benutting van de stikstof na te […]

PERCHLOREM: Studie en REMediëring van PERCHLOraat in de teelt van bladgewassen onder glas

PERCHLOREM: Studie en REMediëring van PERCHLOraat in de teelt van bladgewassen onder glas

In 2013 werd de Europese groente- en fruitsector voor het eerst geconfronteerd met de contaminant perchloraat. Na een eerste praktisch vooronderzoek, bleek dat de bron van deze contaminatie meststoffen zijn. Momenteel is er in Europa een intracommunautaire handelsnorm gesteld voor groenten en fruit. Er wordt verwacht dat EFSA in 2016 een norm voor voedselveiligheid zal […]