Slotevent: Fusarium in bladgewassen

Na vier jaar onderzoek loopt het Fusarium project, een VLAIO LA-traject, op zijn einde. De focus in dit project was het zoeken naar een volledig geïntegreerd pakket van maatregelen en technieken om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Fol) in sla sterk te reduceren en onder controle te houden. Met de projectpartners (PSKW, UGent, ILVO, PCG en Inagro) hebben we een studienamiddag georganiseerd rond de problematiek Fusarium. Hierbij kwam niet enkel het project FoSSy aan bod maar ook enkele gastsprekers hebben hun ervaringen met de schimmel Fusarium gedeeld.

Eerst begon de studienamiddag met de historiek rond Fusarium. Wanneer is de schimmel als eerste gedetecteerd in België en hoe heeft Fusarium zich in de daaropvolgende jaren geëvalueerd. Vervolgens kregen we meer informatie over bodemweerbaarheid. Hoe kunnen we onze bodem weerbaarder maken tegen schimmels via biotische en abiotische factoren. Ook de zaadhuizen Rijk Zwaan en Enza Zaden hebben iets toegelicht rond resistenties in rassen. Het telen met een tolerant ras is een belangrijke maatregel om nog sla te kunnen blijven telen in aanwezigheid van deze schimmel. Ook de grote problematiek rond Fusarium oxysporum in bananen werd ons meegedeeld. De verspreiding in deze teelt gebeurt ook zeer snel waarbij verschillende velden helemaal te onder gaan. Daarna werd vanuit het project ALTCHEM verschillende bodembehandelingen op een rijtje gezet, waarbij er steeds linken werden gelegd met de schimmel Fusarium. Uiteraard werden ook de resultaten vanuit het project FoSSy getoond. De studienamiddag werd afgesloten met de ervaringen die de voorlichting heeft vanuit de praktijk.

Er was een talrijke opkomst voor dit slotevent waarbij verschillende telers uit België maar ook uit Nederland aanwezig waren. Ook vertegenwoordigers van verschillende bedrijven en studenten/profs uit verschillende universiteiten hebben meer informatie kunnen vergaren rond deze schimmel. Bij vragen rond deze problematiek mogen de vragen steeds gemaild worden naar Tinne.Dockx@proefstation.be