Het Proefstation voor de Groenteteelt nam deel aan de workshop over ‘Robotics in Agriculture’ georganiseerd door BrIAS: het Brussels Institute for Advanced Studies op 15 en 16 februari. Tijdens deze workshop gaven wereldwijde experts een overzicht van de huidige stand van de technieken en de toekomstige uitdagingen van robotica in de landbouw. Momenteel worden de meeste teelthandelingen (bemesting, irrigatie, gewasbescherming, wieden, oogsten, enz.)  gelijkmatig uitgevoerd op grote delen van het veld, wat leidt tot onnodig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en water maar ook tot opbrengstverlies. “Precisielandbouw” wil deze handelingen alleen uitvoeren waar en wanneer ze effectief nodig zijn. Daarnaast zijn ook de arbeidskosten en arbeidstekorten een vaak terugkerend probleem binnen onze sector. Het inzetten van Robotica kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn om de tuinbouwer te ondersteunen.

Bij PSKW zetten we ook vaker en vaker in op robotica om ons te helpen. Zo kunnen onze tractoren autonoom rijden en werkten we in de serre mee aan enkele robots (UV-Robot, SWEEPER). We werken als organisatie graag mee aan oplossingen voor praktijkproblemen. Bovendien zijn we ook graag de brug tussen ontwikkelaars van robots en de telers. Omdat we weten wat er leeft bij de telers, kunnen we ook mee nadenken over mogelijke oplossingen. In de video vertelt onderzoeker Renik Van den Eynde over het Proefstation en hoe we te werk gaan binnen de wereld van de groenteteelt met een focus op de openlucht teelten.

Tom Lefevre, tomatenteler en Algemeen manager bij Tomeco Services en Hortipower, schetste in zijn presentatie de opportuniteiten en de hindernissen voor automatisering en robotica in de glastuinbouw. Het feit dat een teeltomgeving sterk verschilt van een industriële omgeving maakt dat er voor het oogsten en de gewasverzorging bij verticale teelten nog geen grote doorbraken zijn gemaakt, ondanks het feit dat er een sterke vraag is.

Wil je als bedrijf graag samenwerken rond robotica en remote sensing? Dan kan je hier terecht voor meer informatie en de juiste contactpersoon.

Bekijk hier het filmpje:

 

Organised by: Brussels Institute of Advanced Studies (BrIAS).
Funded By: BrIAS, FARI, FNRS, European Commission (Marie Sklodovska-Curie Grant N. 101102281).
Technical Support: Food and Agriculture Organization (FAO).