Op PSKW zijn er heel veel interessante onderzoeken waar wij graag mee naar buiten komen. In de vruchtgroenten onder glas zijn er tal van projecten die we met plezier aan jullie presenteren op begeleidingsgroepen, studiedagen of kringvergaderingen. Naast dit projectwerk, is er nog een belangrijk onderzoeksluik binnen de vruchtgroenten, namelijk de gewasbeschermingsproeven voor bedrijven. De resultaten van deze proeven zijn vaak vertrouwelijk. Deze proeven kunnen verschillende insteken hebben, naargelang de onderzoeksfase dat ze in zitten. Registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen is er daar één van.

Start van het proces: een screeningsproef

In een eerste fase, heb je screeningsproeven. In deze fase wilt een bedrijf van een heel aantal nieuwe formuleringen of actieve stoffen nagaan of ze een werking hebben als insecticide, fungicide of acaricide. Als er hier een duidelijke werking is, kan het bedrijf hiermee verder om een product te ontwikkelen dat later op de markt gebracht kan worden als gewasbeschermingsmiddel.

Naar een registratie: de registratieproef

In een volgende fase, zijn er de registratieproeven. De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.  Dit zijn proeven waarbij bedrijven aan een erkenning voor een nieuw middel werken. Om de registratie hiervoor in orde te krijgen, moet er een dossier ingediend worden. In dit dossier zijn er verslagen nodig van proeven waarbij de werkzaamheid van een product kan worden aangetoond tegen bepaalde ziektes en plagen. Daarnaast wordt er binnen deze proeven ook gekeken naar de gewasveiligheid.

Laten zien wat je waard bent, de demoproef

Tenslotte heb je nog de demo-proeven. Zoals de naam al doet vermoeden hebben deze proeven als doel om te demonstreren hoe (goed) een middel werkt. Dit kan enerzijds zijn om simpelweg aan te tonen hoe dit middel het doet tegenover andere, vergelijkbare middelen op de markt. Anderzijds kan er in deze proeven de focus gelegd worden op de toepassingswijze of het toepassingsmoment. Zeker voor nieuwe middelen, kan het heel belangrijk zijn om het gewasbeschermingsmiddel toe te passen wanneer de ziekte of plaag nog in een heel vroeg stadium zit. Daarnaast kunnen ook de luchtvochtigheid, de instraling, temperatuur,… een groot effect hebben op werkzaamheid. Allemaal zaken die je kan laten zien in een demo-proef.

registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen

Deze proeven hebben allemaal als doel dat er nieuwe, veilige gewasbeschermingsmiddelen op de markt komen die op de best mogelijke manier gebruikt worden.

Ben je een bedrijf dat graag zo’n proef bij ons aanlegt? Kijk dan zeker eens hier op onze website, daar vind je een mooi overzicht van alle mogelijke proeven en samenwerkingen. Of contacteer Evelien (evelien.aussems@proefstation.be). Zij helpt je met veel plezier verder.