FOD-RT: WaterQ

In dit project zal getracht worden om de potentiële impact van de kwaliteit van het proceswater in de groente- en fruitsector op de blootstelling van de consumenten aan chemische en biologische verontreinigingen te bepalen.

ADLO: Telen zonder spui in de glastuinbouw

Het ADLO-project “Telen zonder spui in de glastuinbouw” had tot doel de spuistroomproductie op praktijkbedrijven in kaart te brengen en telers informatie aan te reiken die hen in staat stelt de hoeveelheid spui drastisch te reduceren en de gevormde spuistroom milieukundig verantwoord…

Lees meer