Demonstratieproject: Druppelirrigatie in groenten en fruit

Partners: Proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum voor Fruitteelt, Bodemkundige Dienst van België Soort project: DPLV demonstratieproject Duur: 01/02/2018-29/02/2020 Korte inhoud: Verstandig omspringen met irrigatie is actueler dan ooit. Meer en meer zullen periodes met extreme neerslag en droogte elkaar afwisselen. In droge…

Lees meer

S.O.Spuistroom (Slim Omgaan met Spuistroom)

S.O.Spuistroom beoogt telers meer inzicht te bieden in het brede gamma aan zuiveringstechnologieën voor nutriënten én gewasbeschermingsmiddelen die de laatste jaren ontwikkeld zijn. Door zowel de verwijdering van nutriënten als gewasbeschermingsmiddelen te combineren wil S.O.Spuistroom totaaloplossingen bieden voor spuistroomzuivering. S.O.Spuistroom beoogt de…

Lees meer

IRRI-wijs

Innovatief en duurzaam omspringen met water wordt een uitdaging voor de landbouw. Druppelirrigatie kan voor intensieve tuinbouwteelten (o.a. blauwe bes, braambes, prei, pompoen, asperges… ) hiervoor een meerwaarde bieden. Momenteel is er echter nog te weinig kennis om dit succesvol te implementeren…

Lees meer

H2020: FERTINNOWA

Met de introductie van fertigatie binnen de tuinbouwsector werd reeds een belangrijke stap in de richting van duurzaam watergebruik gezet. Hoewel het Europese areaal gefertigeerde teelten sterk toeneemt, vertaalt dit zich nog onvoldoende in een afname van de milieu impact. Vandaag worden…

Lees meer

FOD-RT: WaterQ

In dit project zal getracht worden om de potentiële impact van de kwaliteit van het proceswater in de groente- en fruitsector op de blootstelling van de consumenten aan chemische en biologische verontreinigingen te bepalen.

ADLO: Telen zonder spui in de glastuinbouw

Het ADLO-project “Telen zonder spui in de glastuinbouw” had tot doel de spuistroomproductie op praktijkbedrijven in kaart te brengen en telers informatie aan te reiken die hen in staat stelt de hoeveelheid spui drastisch te reduceren en de gevormde spuistroom milieukundig verantwoord…

Lees meer