WaterReserve

Partners: Proefstation voor de groenteteelt, Stad Mechelen, APB Hooibeekhoeve, Projectfinanciering: Operationele groep Duur: 1/03/2021 – 28/02/2023 Korte inhoud: De klimaatvoorspellingen gaan uit van droge zomers met een vermindering van het aantal regendagen. De tijdstippen waarop wel neerslag valt, zullen intenser zijn. De laatste jaren…

Lees meer

Life ACLIMA – Waterbeschikbaarheid in de land – en tuinbouw

Partners: Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Hooibeekhoeve (HH), Proefbedrijf Pluimveehouderij (PP), Provincie Antwerpen Dienst Landbouw, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Rivierenland, Sumaqua, Aquafin Projectfinanciering: Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door Life Programma Europese Unie, de Vlaamse overheid departement landbouw en…

Lees meer

Bodemkracht – Verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken

Partners: Praktijkpunt landbouw, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) Projectfinanciering: Demonstratieproject Duur: 1/03/2021 – 28/02/2023         Korte inhoud: Als gevolg van de klimaatverandering wordt de Vlaamse landbouw meer en meer…

Lees meer

AWAIR – gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie

Partners: Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), coördinator, Aquafin, Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), 2 vollegrondsgroentetelers: Groentenhof Rudy Croket, Marc Van den Bosshe, 2 glasgroentetelers: Eco-Doc Bart Dockx,  Stannuco Steven van Nuffelen, Belorta, POM Antwerpen Duur: 15 november 2019 – 14 november 2021 Korte…

Lees meer

Irrigatie in BIO

Partners: Inagro, Provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt (PCG), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) Soort project: CCBT-project Duur: 15/02/2020 – 31/12/2021 Korte inhoud: De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologische teeltsysteem van groenten in zowel de korte…

Lees meer

Smart Growers … in a nutshell

Het project Smart Growers wil Smart Farming in de praktijk brengen. Het concept van Smart Farming tracht de productiviteit duurzaam verhogen. Dat is mogelijk op 3 wijzen: Data benutten: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan…

Lees meer