Irrigatie in BIO

De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologische teeltsysteem van groenten in zowel de korte als de lange keten. Om die droge periodes op te vangen, maken veel telers gebruik van verschillende irrigatiesystemen. Om een passend antwoord…

Lees meer

Smart Growers … in a nutshell

Het project Smart Growers wil Smart Farming in de praktijk brengen. Het concept van Smart Farming tracht de productiviteit duurzaam verhogen. Dat is mogelijk op 3 wijzen: Data benutten: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan…

Lees meer

SuWaNu Europe

Het SuWaNU Europe project promoot een doeltreffende uitwisseling van kennis, ervaringen en vaardigheden tussen onderzoekers, uitvoerenden en spelers betrokken in het hergebruik van gezuiverd afvalwater voor landbouwirrigatie. Het project zal de uitwisseling van toepasbare technologische en organisatorische oplossingen stimuleren in heel Europa.…

Lees meer

Demonstratieproject: Druppelirrigatie in groenten en fruit

Partners: Proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum voor Fruitteelt, Bodemkundige Dienst van België Soort project: DPLV demonstratieproject Duur: 01/02/2018-29/02/2020 Contactpersoon: joris.de.nies@proefstation.be Verstandig omspringen met irrigatie is actueler dan ooit. Meer en meer zullen periodes met extreme neerslag en droogte elkaar afwisselen. In droge…

Lees meer