WaterReserve

Partners: Proefstation voor de groenteteelt, Stad Mechelen, APB Hooibeekhoeve, POM Antwerpen, Op de Beeck Boomkwekerijen BVBA, Jos Ceulemans; WGK BVBA, AGRO Verbruggen BVBA, De Wit Maarten, De Nies Steven, Van Ginhoven-Verheyen BVBA, Willemse Guido, Projectfinanciering: Operationele groep Duur: 1/03/2021 – 28/02/2023 Contactpersoon PSKW: Joris de…

Lees meer

Life ACLIMA – Waterbeschikbaarheid in de land – en tuinbouw

          Partners: Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Hooibeekhoeve (HH), Proefbedrijf Pluimveehouderij (PP), Provincie Antwerpen Dienst Landbouw, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Rivierenland, Sumaqua, Aquafin Projectfinanciering: Life Programma Europese Unie – Provincie Antwerpen  Duur: 1/06/2021 – 01/06/2026 Contactpersoon PSKW:…

Lees meer

Bodemkracht – Verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken

Partners: Praktijkpunt landbouw, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) Projectfinanciering: Demonstratieproject Duur: 1/03/2021 – 28/02/2023 Contactpersoon PSKW: Noémie Hisette & Sander Fleerakkers Korte inhoud:  Als gevolg van de klimaatverandering wordt de Vlaamse landbouw meer…

Lees meer

AWAIR – gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie

AWAIR wil een samenwerking opzetten tussen tuinbouwers, Aquafin en onderzoeker. Het doel is om de eerste stappen te zetten in de implementatie van gezuiverd effluent afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) als alternatieve waterbron. AWAIR wil daarmee een structurele oplossing bieden op een toenemende…

Lees meer