AWAIR – gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie

AWAIR wil een samenwerking opzetten tussen tuinbouwers, Aquafin en onderzoeker. Het doel is om de eerste stappen te zetten in de implementatie van gezuiverd effluent afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) als alternatieve waterbron. AWAIR wil daarmee een structurele oplossing bieden op een toenemende…

Lees meer

Irrigatie in BIO

De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologische teeltsysteem van groenten in zowel de korte als de lange keten. Om die droge periodes op te vangen, maken veel telers gebruik van verschillende irrigatiesystemen. Om een passend antwoord…

Lees meer

Smart Growers … in a nutshell

Het project Smart Growers wil Smart Farming in de praktijk brengen. Het concept van Smart Farming tracht de productiviteit duurzaam verhogen. Dat is mogelijk op 3 wijzen: Data benutten: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan…

Lees meer

SuWaNu Europe

Het SuWaNU Europe project promoot een doeltreffende uitwisseling van kennis, ervaringen en vaardigheden tussen onderzoekers, uitvoerenden en spelers betrokken in het hergebruik van gezuiverd afvalwater voor landbouwirrigatie. Het project zal de uitwisseling van toepasbare technologische en organisatorische oplossingen stimuleren in heel Europa.…

Lees meer