FOD-RT: WaterQ

In dit project zal getracht worden om de potentiƫle impact van de kwaliteit van het proceswater in de groente- en fruitsector op de blootstelling van de consumenten aan chemische en biologische verontreinigingen te bepalen.

ADLO: Bioremediatie Oost Sensibilisering puntvervuiling en zuiveringssystemen

Gewasbeschermingsmiddelen spelen een belangrijke rol bij het maximaliseren van landbouwopbrengsten en de kwaliteit van gewassen. Het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu en het risico op contaminatie van grond- en oppervlaktewater, is echter een grote bezorgdheid van de bevolking en de overheden.