COURZET: Optimalisatie van de bestuiving bij courgette

Bij de teelt van courgette in het voorjaar en in de zomer ontstaan er regelmatig misvormde, vooral gepunte, vruchten als gevolg van een slechte bestuiving en zetting. Een belangrijke oorzaak is een tekort aan mannelijke bloemen waardoor onvoldoende pollen beschikbaar zijn. Dit…

Lees meer

LightMan: Management van licht in bedekte teelten

Vanuit de praktijk is er een toenemende interesse voor belichting in de teelt van sla, tomaat en aardbei. Zoals dit meestal het geval is met nieuwe technieken en ontwikkelingen, botst de praktijk hierbij op problemen en moeilijke vraagstukken. Dit IWT-project beoogt een…

Lees meer