IWT: Beheersing van Tuta absoluta in de Vlaamse tomatenteelt

Dit project heeft tot doel een duurzame, biologische gebaseerde beheerstrategie te ontwikkelen voor de bestrijding van T. absoluta. De chemische bestrijding van T. absoluta blijkt moeilijk en is vaak niet effici├źnt, enerzijds door resistenties die de mot heeft opgebouwd tegen verschillende insecticiden,…

Lees meer

FOD-RT: Quaranstat Monitoring van Tuta absoluta

Dit project had tot doel na te gaan in welke mate 4 virussen met kleinfruit als waardplanten en 5 insecten, waaronder Tuta absoluta met mogelijke belangrijke impact in de teelt van groenten en sierplanten in Vlaanderen voorkomen en zich reeds geïnstalleerd hebben.

IWT: Tipburn prevention in Lettuce (TIPRELET)

Het project TIPRELET – TIPburn PREvention of LEttuce Types had tot doel deze wetenschappelijke hiaten in te vullen door een innovatieve benadering van de randproblematiek, waarbij het dynamisch gedrag van slaplanten als respons op hun omgeving centraal staat. Nieuwe of verbeterde onderzoekstechnieken…

Lees meer