PEMATO: Pest Management Tool voor de tomatenteelt

Met dit project willen we komen tot een eenvoudig, gestandaardiseerd en goedkoop monitoringssysteem van álle plagen, maar ook de nuttigen. De nadruk zal liggen op automatisatie, registratie, centralisatie en visualisatie van de data. Zo brengen we in kaart waar en hoeveel organismen…

Lees meer