UV-robot

Meeldauw is een belangrijke ziekte voor veel gewassen. De huidige tuinbouwpraktijken berusten op intensief pesticidegebruik om de ziekte tegen te gaan. Het gebruik van chemische gewasbescherming laat residu’s achter op het geoogste product en de meeldauwinfecties kunnen niet altijd voorkomen worden. Wetenschappelijk…

Lees meer

PeMaTo-EuroPep: Pest Management Tool for tomato and pepper in Europe

Hoewel de interesse naar monitoring bij de groentetelers jaar na jaar toeneemt, stellen we nog enkele belangrijke struikelblokken vast. Zo zijn de huidige monitoringsmethodes zeer arbeidsintensief (duur) en biologische bestrijders worden niet opgenomen in de monitoring, hoewel deze minstens even belangrijk zijn…

Lees meer

Aaltjes beheersen met groenbedekkers

Problemen met aaltjes in de teelt van openluchtgroenten zijn sterk toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de telers hier recent mee geconfronteerd werden. Drie kwart van de bedrijven neemt groenbedekkers op in de teeltrotatie. Over het effect van groenbedekkers op…

Lees meer

PEMATO: Pest Management Tool voor de tomatenteelt

Met dit project willen we komen tot een eenvoudig, gestandaardiseerd en goedkoop monitoringssysteem van álle plagen, maar ook de nuttigen. De nadruk zal liggen op automatisatie, registratie, centralisatie en visualisatie van de data. Zo brengen we in kaart waar en hoeveel organismen…

Lees meer