BALTO: Beheersing van Aculops lycopersici in tomaat

Partners: Proefstation voor de Groenteteelt i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en Universiteit Gent Soort-Project LA-traject Duur: 1/08/2018-31/07/2022 Contactpersoon PSKW : Eva Reybroeck Korte inhoud: Tomatengalmijt (Aculops lycopersici) is de laatste twee jaren sterk toegenomen in de Vlaamse tomatenteelt…

Lees meer

UV-robot

Meeldauw is een belangrijke ziekte voor veel gewassen. De huidige tuinbouwpraktijken berusten op intensief pesticidegebruik om de ziekte tegen te gaan. Het gebruik van chemische gewasbescherming laat residu’s achter op het geoogste product en de meeldauwinfecties kunnen niet altijd voorkomen worden. Wetenschappelijk…

Lees meer

PeMaTo-EuroPep: Pest Management Tool for tomato and pepper in Europe

Hoewel de interesse naar monitoring bij de groentetelers jaar na jaar toeneemt, stellen we nog enkele belangrijke struikelblokken vast. Zo zijn de huidige monitoringsmethodes zeer arbeidsintensief (duur) en biologische bestrijders worden niet opgenomen in de monitoring, hoewel deze minstens even belangrijk zijn…

Lees meer