ADLO: Ergonomie in de tuinbouw

De doelstelling van het project is om beroepsrisico’s in de tuinbouw te verminderen of te voorkomen en om het algemeen welbevinden van de tuinbouwers in hun werk te verbeteren.