IWT optimale fosfaat efficiëntie (A_Propeau)

In dit project wordt getracht de efficiëntie van de toegediende fosfor te verbeteren. Ook de impact op gewas en bodemkwaliteit van fosfaat beperkingen wordt nader bekeken. Tenslotte wordt op zoek gegaan naar oplossingen voor de vermindering van fosforverliezen naar grond- en oppervlaktewater.

VLM: Oogstresten

Na de oogst van vollegrondsgroenten blijft er vaak een grote hoeveelheid biomassa achter op het veld. Deze oogstresten worden meestal gekenmerkt door een lage C/N – verhouding. Dit betekent dat na het onderwerken van de oogstresten op korte termijn grote hoeveelheden stikstof…

Lees meer

VLM: Benchmark

Volledige titel Internationale benchmark van nutriëntenregelgeving en van innovatieve cultiveringstechnieken voor tuinbouw en Europese conferentie over de nutriëntenproblematiek en de beste praktijken in de tuinbouw Partners Ilvo i.s.m. Universiteit Gent, Inagro, PSKW, PCS, PCG Soort project VLM Duur 01/07/2012-31/12/2013 Contactpersonen Raf De…

Lees meer