Groente-N-Advies: Oordeelkundig bemesten in groenten

  Partners: Proefstation voor de Groenteteelt, INAGRO, PCG Projectfinanciering: Demonstratieproject Duur: feb 2020 – feb 2022           Korte inhoud: Het demoproject Groente-N-advies wil groentetelers wijzen op de sense of urgency om te bemesten op maat van de plant…

Lees meer

Groene Bodemkracht

Partners: Inagro, PCG & Proefstation voor de Groenteteelt Projectfinanciering: Demonstratieproject Duur: 01/07/2020 – 30/06/2022 Korte inhoud Groenbedekkers worden voornamelijk gezet om nitraatuitspoeling in het najaar en de winter te beperken. De stikstof die ze daarbij opnemen dragen ze dan door naar het volgende teeltjaar die…

Lees meer

SoildiverAgro

Partners: ILVO, Proefstation voor de groenteteelt (PSKW), Inagro, Pomona en 18 buitenlandse partners (zie banner onderaan) Soort project: Horizon 2020 project gefinancierd door de Europese Unie Duur: 1/6/2019 – 31/5/2024 Korte inhoud: Dit project focust op de verbetering van de bodembiodiversiteit in…

Lees meer

Soilcom

Partners: PCA, PCS, PSKW, ILVO, VLACO (België), Aarhus University, Klintholm, HortiAdvice Scandinavia (Denemarken), Delphy (Nederland), Stadtreinigung Hamburg, Technische Universität Hamburg (Duitsland), The James Hutton Institute (Verenigd Koninkrijk) Soort project: Financiering: Interreg VB North Sea Region Programme, Provincie Antwerpen Duur: 01/02/2019 – 31/01/2023…

Lees meer

NITROMAN

Partners: VCM – Vlaams coördinatiecentrum mestverwerking vzw, Hooibeekhoeve, PSKW – Proefstation voro de Groenteteelt, PVL – Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw, Proefboerderij Rusthoeve, Ugent – Universiteit Gent, Inagro vzw, Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, Strocon B.V., Detricon, DLV advies Soort project:…

Lees meer

LOCO: lokaal composteren

Het project ‘LOCO’ heeft als doel een pilootstudie op te richten rond lokaal composteren in de typische groentestreek in en rond Sint-Katelijne Waver. Er zal een netwerk opgesteld worden tussen lokale tuinbouwbedrijven, boomkwekerijen, natuurverenigingen, groentehandel – en verwerking, met als doel afval…

Lees meer

S.O.Spuistroom (Slim Omgaan met Spuistroom)

S.O.Spuistroom beoogt telers meer inzicht te bieden in het brede gamma aan zuiveringstechnologieën voor nutriënten én gewasbeschermingsmiddelen die de laatste jaren ontwikkeld zijn. Door zowel de verwijdering van nutriënten als gewasbeschermingsmiddelen te combineren wil S.O.Spuistroom totaaloplossingen bieden voor spuistroomzuivering. S.O.Spuistroom beoogt de…

Lees meer

Aanpak nitraatproblematiek

Met de aanduiding van de focusgebieden voor 2018 is gebleken dat, op basis van oppervlakte, een groot aandeel van de nieuwe focusgebieden voor grondwater in Vlaanderen gelegen zijn in Noord-Limburg. De hoofddoelstelling van dit project is daarom om stikstof (N) uitspoeling naar…

Lees meer