SoildiverAgro

Dit project focust op de verbetering van de bodembiodiversiteit in Europese landbouwsystemen om hun stabiliteit en veerkracht te bevorderen, door externe inputste verminderen en de groeiprestaties van gewassen te verbeteren. Hierbij zullen nieuwe of aangepaste landbouwpraktijken en teeltsystemen geïntroduceerd worden waarbij een…

Lees meer

Soilcom

Onze landbouwgronden worden gekenmerkt door een afname van bodemorganische stof (BOS) en hoge concentraties aan P, een gevolg van een intensieve teeltwijze en overbemesting met dierlijke meststoffen. De combinatie van een laag gehalte aan BOS en hoog P-gehalte vraagt creatieve oplossingen voor…

Lees meer

NITROMAN

Partners: VCM – Vlaams coördinatiecentrum metsverwerking vzw, Hooibeekhoeve, PSKW – Proefstation voro de Groenteteelt, PVL – Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw, Proefboerderij Rusthoeve, Ugent – Universiteit Gent, Inagro vzw, Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, Strocon B.V., Detricon, DLV advies Soort project:…

Lees meer

LOCO: lokaal composteren

Het project ‘LOCO’ heeft als doel een pilootstudie op te richten rond lokaal composteren in de typische groentestreek in en rond Sint-Katelijne Waver. Er zal een netwerk opgesteld worden tussen lokale tuinbouwbedrijven, boomkwekerijen, natuurverenigingen, groentehandel – en verwerking, met als doel afval…

Lees meer

S.O.Spuistroom (Slim Omgaan met Spuistroom)

S.O.Spuistroom beoogt telers meer inzicht te bieden in het brede gamma aan zuiveringstechnologieën voor nutriënten én gewasbeschermingsmiddelen die de laatste jaren ontwikkeld zijn. Door zowel de verwijdering van nutriënten als gewasbeschermingsmiddelen te combineren wil S.O.Spuistroom totaaloplossingen bieden voor spuistroomzuivering. S.O.Spuistroom beoogt de…

Lees meer