Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/12/2021 - 30/11/2025

Partners:

Inagro i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver en UGent

Door de vraag naar duurzame en circulaire economie en de stijgingen van de kostprijs voor de verwerking van het loofafval van vruchtgroenten, wordt ingezet op een systeembenadering van deze uitdagingen door samen te werken met vele bedrijven. Focus hierbij ligt op een zero waste benadering van alle componenten van tuinbouwafval: reststromen niet langer beschouwen als afval maar als grondstof.

In eerste instantie worden alternatieve teeltmethoden gevalideerd door de onderzoeksinstellingen PCH (paprika), PSKW (tomaat) en Inagro (komkommer). Dit onderzoek betreft zowel touwen, clipsen en organische substraten.

In een tweede werkpakket gaan we op zoek naar goede scheidingstechnieken zodat de verschillende soorten afval op de juiste wijze kunnen worden aangeboden aan de volgende partners.

Een derde stap is dan nieuwe producten te ontwikkelen op basis van loof, meer bepaald richting de hoogwaardige valorisatie (biostimulanten, bionematicides en vezeltoepassingen).

Al deze onderzoeken worden gebundeld en dienen afgetoetst te worden met de praktijk.

Hierbij is een nauwe samenwerking met Selova en C-Martlife belangrijk.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders