Soort project:

Leader project

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt, Bodemkundige Dienst van België, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (Bocholt)

Irrigatie is al decennia lang onontbeerlijk voor de productie van groenten, aardappel en ook voedergewassen in de projectregio Kempen-Maasland. In de gemeentes Maaseik en Kinrooi kan het irrigatiewater worden afgetapt van het CIRO irrigatienetwerk. Elders wordt voornamelijk gepompt uit geboorde putten die water putten uit het maassysteem. Bij een efficiënte irrigatie wordt de irrigatiedosis afgestemd op de behoeften van de teelt en het vochthoudend vermogen van de bodem. Het vochthoudend vermogen van de bodem is afhankelijk van de bodemtextuur, de bodemstructuur en ook het koolstofgehalte. Deze bodemeigenschappen variëren echter doorheen het perceel. Het doel van voorliggend project is het vastleggen van de variatie in vochthoudend vermogen over het perceel, om vervolgens de irrigatie-efficiëntie te verhogen door de irrigatiegift variabel te doseren. Indien geïrrigeerd wordt met druppelslangen kan dit door lokaal slangen met een hogere of langere afgifte te installeren. Indien geïrrigeerd wordt met een haspel kan de oprolsnelheid van het kanon worden aangepast in functie van het vochthoudend vermogen van het perceel. Dit is mogelijk dankzij innovatieve software aanpassingen aan de haspelautomaat. Finale doelstelling van het project is de verhoging van de irrigatie-efficiëntie door toepassing van variabele irrigatie, zowel bij irrigatie met een haspel als bij irrigatie via druppelslangen. Met deze doelstelling wordt een antwoord geboden op de maatschappelijke vraag om ook bij irrigatie duurzaam om te springen met het beschikbare water.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders