Soort project:

Horizon 2020-project

Duurtijd:

01/01/2019 - 30/06/2021

Partners:

Bioazul, federacion nacional de comunidades de regantes, Asociacion Espanola de reutilizacion sostenible del agua asersa, Universidad de Cordoba, Verein zur forderung des technologietransfers an der hochschule bremerhaven ev, Abwasserverband braunschweig, Anaptyxiaki etaireia nomou thessaloniki ae, Aristotelio panepistimio thessalonikis, Agraren universitet - plovdiv, Confederazione generale dell agricoltura italiana, Universita degli studi di torino, Consorzio di bonifica di secondo grado per il canale emiliano romagnolo canale giandotti, Mekorot water company limited, Consulai, Consultoria agroindustrial lda, Fenareg - federacao nacional de regantes de portugal, University of cyprus, Georgiko epimelitirio kiprou, Ecofilae, Confederacion de ambito estatal deconsumidores y usuarios cecu, Proefstation voor de groenteteelt

Het SuWaNU Europe project promoot een doeltreffende uitwisseling van kennis, ervaringen en vaardigheden tussen onderzoekers, uitvoerenden en spelers betrokken in het hergebruik van gezuiverd afvalwater voor landbouwirrigatie. Het project zal de uitwisseling van toepasbare technologische en organisatorische oplossingen stimuleren in heel Europa. De acties zullen bijdragen aan een veerkrachtigere landbouwsector, in staat om zich doeltreffend aan te passen aan de voorspelde klimaatsveranderingen en bijhorende waterproblematiek.

SuWaNu Europe is een Thematisch Netwerk dat gemeenschappelijke uitdagingen op vlak van water voor de landbouw in Europa in kaart gaat brengen. Concreet zijn er acht doelgebieden geselecteerd: Andalusië (Spanje), Braunschweig (Duitsland), Thessaloniki (Griekenland), Plovdiv (Bulgarije), Alentejo (Portugal), het bassin van de Po (Italië), Occitanië (Frankrijk), Antwerpen en Limburg (België).

Het SUWANU EUROPE project beoogt de adaptatie van nieuwe strategieën betreffende de inzet van hergebruikt water voor irrigatie. Hiervoor richt het project een permanent netwerk op met relevante en lokale belanghebbenden. Dit netwerk wordt gekoppeld aan een dynamische informatie-uitwisseling waarin onderzoekers, particuliere initiatiefnemers, overheidsinstanties en publieke administratie doeltreffend kunnen communiceren.

 

Bekijk ook de infoflyer van SuWaNu: 

Flyer_SUWANU

 

De verwachte resultaten:

  • Het potentieel in kaart brengen van hergebruikt water voor landbouwirrigatie in de 8 doelgebieden.
  • Een projectendatabase ontwikkelen omtrent het hergebruik van water voor irrigatie in Europa.
  • Fact-sheets en practice abstracts van succesvolle projecten uitwerken en case studies beschrijven vanuit pionierslanden in het hergebruik van water voor irrigatie (Cyprus en Israël).
  • Een SWOT en AKIS analyse uitvoeren in elk doelgebied, dat als basis dient voor de opbouw van de regionale strategieën.
  • Participatieve workshops met de belangrijkste actoren organiseren om de verschillende visies en belangen van een brede vertegenwoordiging van de samenleving te identificeren met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie.
  • Actieplannen ontwikkelen met concreet vooropgestelde doelen, aanbevelingen en activiteiten die aangepast zijn aan de regionale context. Dit om de uitvoering van innovatieve ideeën te vergemakkelijken.
  • Online lessen en trainingssessies organiseren voor verschillende groepen van actoren die inspelen op hun kennisbehoeften en hierdoor de capaciteit vergroten om hergebruik van water voor irrigatie in de landbouwsector te implementeren.

Afgwerkte verslagen

State-of-play-analyses

SuWaNuEu Review of existing knowledge, material and links

SWOT and PEST Antwerp and Limburg

Regional Action Plan

Artikel in Proeftuinnieuws

Gezuiverd afvalwater: een nieuwe waterbron voor de landbouw?

Lees hier meer over de SWOT-analyse, state of play en het actieplan.

 

Bijleren over het hergebruik van gezuiverd afvalwater?
Dat kan met deze online cursus gemaakt door de partners van SuWaNu.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders