Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/01/2021 - 31/12/2024

Partners:

Hogeschool Gent (HoGent), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Inagro

Koolvlieg (Delia radicum) is een belangrijk plaaginsect die in koolgewassen voor veel schade en productieverliezen kan zorgen. Telers gebruiken voornamelijk chemische methoden om deze plaag onder controle te houden. Alternatieve milieuvriendelijke plaagbeheersing wordt momenteel nauwelijks toegepast. Nochtans zetten recente evoluties in de gewasbescherming de telers onder druk en groeit bij de consument en distributiebedrijven de vraag naar residuvrije fruit- en groenteproducten. Suscabfly heeft als doel een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg uit te werken.

Daarvoor onderzoeken we een aantal verschillende pistes:

  • Het beter begrijpen van de biologie en de interacties tussen de plaag en zijn natuurlijke vijanden is een eerste stap. Via een inventarisatie op verschillende koolpercelen brengen we in kaart welke natuurlijke vijanden er in onze regio’s voorkomen en in welke aantallen.
  • Via intercropping trachten we deze natuurlijke vijanden te stimuleren zodat die kunnen bijdragen aan een duurzame bestrijding.
  • Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om natuurlijke vijanden uit te zetten of toe te passen in een koolgewas en of de voordelen kunnen opwegen tegen de kosten.
  • Tot slot zetten we in op preventie door het gebruik van afdekmaterialen te optimaliseren en innovatieve technieken uit te testen die de eitjes verwijderen.

Uiteraard is het de bedoeling dat al deze informatie tot bij de telers geraakt, wat we zullen bereiken via onder meer demo’s en voorlichting.

De eerste informatie is nu beschikbaar in de vorm van drie verslagen:

Afdekking vroege bloemkool

Afdekking bloemkool zomer

Afdekking rapen herfst