Soort project:

FOD-RT-project

Duurtijd:

01/04/2018 - 30/09/2020

Partners:

ILVO i.s.m. CRA-W, Proefcentrum Fruitteelt, Proefstation voor de Groenteteelt en Proefcentrum Hoogstraten

Op basis van een intensieve monitoring gedurende 3 groeiseizoenen op relevante bedrijven en/of risicoplaatsen wordt informatie aangeleverd over de juiste fytosanitaire status van verschillende doelorganismen in België. Bovendien zal literatuuronderzoek bijkomende informatie aanleveren over de biologie, de waardplanten, de geografische verspreiding en het introductie- en vestigingspotentieel van deze doelorganismen.

Concreet wordt de aanwezigheid van de insecten Popillia japonica, Thrips setosus, Aromia bungii, Polygraphus proximus en een 7-tal niet-Europese Tephritidae (in de fruit- en groententeelt) met verschillende types van vallen en bemonstering van verdacht plantenmateriaal bepaald. Ook voor het aaltje Meloidogyne mali wordt een survey opgezet, in eerste instantie specifiek in olmenbestanden. Voor de schimmel Diplocarpon mali wordt een optimale surveytechniek ontwikkeld waaronder een specifieke qPCR. De survey zal gebeuren in de appelteelt op basis van symptomen en ascosporendetectie. Daarnaast wordt de efficiëntie van de geregistreerde fungiciden tegen D. mali nagegaan evenals de vatbaarheid van de voornaamste appelrassen voor deze schimmel. Bij de survey van het Tomato leaf curl New Delhi virus wordt vooral gefocust op Cucurbitaceae (courgette, komkommer, meloen) en Solanaceae (tomaat, paprika) onder glas. De survey wordt ook gekoppeld aan haarden van de tabakswittevlieg Bemisia tabaci.

Dankzij deze aanpak kan  de onzekerheid omtrent de status van de verschillende doelorganismen worden uitgeklaard en kan informatie verstrekt worden die onmiddellijk bruikbaar is voor het beleid. De statusbepaling (resultaten van de survey) en een databank met literatuurgegevens per organisme zullen na afloop van het project ter beschikking gesteld worden aan de overheid.

Meer informatie

Contactpersoon