Dit project focust op de verbetering van de bodembiodiversiteit in Europese landbouwsystemen om hun stabiliteit en veerkracht te bevorderen, door externe inputste verminderen en de groeiprestaties van gewassen te verbeteren.

Hierbij zullen nieuwe of aangepaste landbouwpraktijken en teeltsystemen geïntroduceerd worden waarbij een duurzaam evenwicht wordt gerealiseerd tussen biodiversiteit enerzijds en productie van gewassen en andere ecosysteemdiensten anderzijds.

Meer info rond het project: Voorstelling project SoildiverAgro en Overzicht PSKW – SoildiverAgro en Case study PSKW – SoildiverAgro

UPDATE 01/06/21: 

Op 31 mei werden de bodembedekkers vernietigd met de klepelmaaier.
(Proefstation voor de Groenteteelt, België, casestudie 8)

Bodembedekkers zijn een goede praktijk om het bodemleven en de bodemkwaliteit te verbeteren. Na late groenten, zoals prei, zijn de omstandigheden niet altijd goed genoeg om bodembedekkers te zaaien. Wanneer het volgende hoofdgewas laat in het volgende jaar wordt geplant, is het mogelijk om de bodembedekker in het voorjaar te zaaien. In onze casestudy hebben we in de laatste week van maart een mengsel van Phacelia (P. tanacetifolia) en inkarnaatklaver (Trifolium incarnatum) gezaaid. Deze snelgroeiende gewassen zijn ideaal om de grond in het vroege voorjaar te bedekken, om organisch materiaal in de grond te brengen en de vlinderklaver kan wat extra stikstof leveren. De regen van de afgelopen weken was goed om de grond vochtig te houden, omdat bodembedekkers veel water uit de grond kunnen verdampen. De bodembedekker wordt enkele weken voor het planten van de hoofdteelt, selderij, vernietigd om al wat te verteren zodat het het plantproces niet hindert.

Projectgegevens
Horizon 2020 project gefinancierd door de Europese Unie
www.soildiveragro.eu

Partners

Contactpersoon
sander.fleerakkers@proefstation.be