Soort project:

Interreg-project

Duurtijd:

01/02/2019 - 31/01/2023

Partners:

PCA, PCS, PSKW, ILVO, VLACO (België), Aarhus University, Klintholm, HortiAdvice Scandinavia (Denemarken), Delphy (Nederland), Stadtreinigung Hamburg, Technische Universität Hamburg (Duitsland), The James Hutton Institute (Verenigd Koninkrijk)

Onze landbouwgronden worden gekenmerkt door een afname van bodemorganische stof (BOS) en hoge concentraties aan P, een gevolg van een intensieve teeltwijze en overbemesting met dierlijke meststoffen. De combinatie van een laag gehalte aan BOS en hoog P-gehalte vraagt creatieve oplossingen voor het verhogen van het BOS-gehalte, rekening houdend met de huidige wetgeving rond bemesting en verwerking van afvalproducten.

Een toename van BOS gaat bodemdegradatie tegen o.a. door het stimuleren van het bodemleven, verminderen van erosie en verdichting, verhogen van de watercapaciteit en verminderen van uitloging van nutriënten. Een toename van BOS leidt ook tot een vermindering van CO2 in de lucht, een belangrijk broeikasgas.

Het Interreg-project SoilCom bundelt de kennis van experts bij universiteiten en proefcentra met de ervaring van agroadviesbureaus en vertegenwoordigers van de compostindustrie uit de Noordzeeregio (Denemarken, Duitsland, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk). Een strategie zal ontwikkeld worden om compost van een goedkope manier voor afvalverwerking op te tillen tot een bodemverbeteraar van hoge kwaliteit, afgestemd op de noden van verschillende teelten en bodems.

Het PSKW heeft een ruime ervaring met compostgebruik. In kader van SOILCOM wordt onze meerjarige compostproef in de diepte uitgewerkt en worden nog andere demo’s rond compost opgezet.

Website:

northsearegion.eu/soilcom

 

Meer informatie

Contactpersoon