Soort project:

DPLV demonstratieproject

Duurtijd:

01/02/2018 - 30/04/2020

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Proefcentrum Sierteelt, Inagro

Spuistroom is algemeen voorkomend in de glastuinbouw. Deze website maakt je wegwijs in welke waterstromen in je bedrijf wel of niet spuistroom zijn, in de huidige stand van zaken van spuistroomproductie, in info over hoe je spuistroom kan reduceren, in technologieën om spuistroom te reduceren of te behandelen en in info over de wetgeving omtrent spuistroom. Verder worden er ook enkele praktijkvoorbeelden weergegeven ter inspiratie en kan je ook een rekenfile terugvinden om een economische doorrekening te maken van de financiële waarde van je spuistroom (water + nutriënten). Veel informatie dus, maar belangrijk om ook even stil te blijven staan waarom jij als tuinder je in moet zetten op spuistroomreductie. Hiervoor zijn namelijk meerdere redenen, dit kan je terugvinden onder het deeltje “inzetten op spuistroomreductie loont”.

De brochure van sospuistroom kan u hier terugvinden.

Rekenmodule: 

In het kader van het project S.O.Spuistroom werd een rekenmodule ontwikkeld om de waarde van spuistroom te bepalen. Hierdoor wordt het voor telers mogelijk om de kostprijs van spuistroom in te schatten en te bekijken of investeringen voor spuistroomreductie lonen of het toch eerder aangewezen is om de spuistroom door bijvoorbeeld een erkend verwerker op te laten halen.  

De werking van de rekenmodule vereist een aantal inputparameters, deze zijn in te vullen door het bedrijf. Een aantal van deze parameters zijn verplicht, anderen zijn dan weer optioneel. Indien je deze niet invult dan wordt een standaard waarde gebruikt. Het bovenste gedeelte is een scrolbaar gedeelte voor de inputparameters, in het onderste gedeelte kan je onmiddellijk je resultaten zien en kom je uit op de waardebepaling van je spuistroom.

Wenst u een simulatie uit te voeren? dat kan door via volgende link uw gegevens in te vullen: https://www.proefstation.be/sospuistroom-simulatie. Na het invullen van dit formulier, zal u door een onderzoeker gecontacteerd worden met de resultaten of om te informeren naar bijkomende informatie indien nodig.

 width=

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders