Soort project:

EIP-project

Duurtijd:

01/01/2022 - 31/12/2023

Partners:

Inagro, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), LAVA, 18 telers van courgette, prei, komkommer en tomaat

De operationele groep ambieert om het principe van burgerwetenschap (Eng: ‘citizen science’) concreet vorm te geven als innovatieve praktijk en proces om nieuwe kennis binnen de zo kortst mogelijke termijn te genereren en te delen binnen de telers-community. Het project is gericht op het ontwikkelen van een 1ste case van participatieve vorm van kennisontwikkeling binnen de groenten voor de versmarkt. Door de veelheid aan informatie op het terrein op een gestructureerde manier te verzamelen en toegankelijk te maken, kunnen telers sneller stappen vooruit zetten.

We willen binnen deze operationele groep een uniforme methodiek ontwikkelen voor participatieve rassenevaluatie in groenten bestemd voor de versmarkt. Dit doen we vanuit 4 cases, namelijk: telersevaluatie van nieuwe rassen tomaat, komkommer, prei en courgette. Deze eerste case zal de inspiratie en de methodiek aanleveren om rond heel wat andere thema’s en praktijken en in heel wat andere teelten kennis te verzamelen op een participatieve, co-creatieve manier. Hierbij komen de praktijkcentra en de telers tot een nieuwe vorm van samenwerking en ervaren de telers de kracht van onderlinge samenwerking om snel tot nieuwe, onderbouwde inzichten te komen, op basis waarvan de bedrijfsstrategie kan bijgestuurd worden.

Meer info op www.vlaanderen.be/pdpo

Verantwoordelijke uitgever voor de inhoud van de informatie: Proefstation voor de Groenteteelt

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders