Soort project:

Operationele groep

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Scientia Terrae; Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG)

Het quarantainevirus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) hoeft eigenlijk geen introductie meer. Sinds dat het virus een dik jaar geleden voor het eerst in België opdook, geeft het grote productieverliezen in de getroffen bedrijven. PraKeTo beoogt de impact van het quarantainevirus ToBRFV op de Vlaamse tomatenteelt te verlagen en zo grote productieverliezen te beperken.

Dit via
1) het opstellen van een werkgroep voor uitwisseling van kennis en praktijkervaringen om een wisselwerking te stimuleren tussen de sector en het onderzoek waarbij de belangrijkste noden uit de sector worden besproken. Hierin zetelen zes tomatentelers, alle Vlaamse groenteveilingen, drie praktijkcentra, een onderzoekslaboratorium en een virusspecialist.
2) het begeleiden van (eerder) besmette bedrijven om adequate maatregelen te nemen tegen het virus. Deze begeleiding wordt ondersteund met analyses om informatie te verzamelen over het virus en de virusverspreiding binnen het bedrijf in kaart te brengen.
3) kennisopbouw. Via analyse van stalen uit de praktijk wordt virusverspreiding, incubatietijd en effect van ontsmetting nagegaan en wordt een symptomen-databank opgericht waar de telers beroep op kunnen doen. Daarnaast worden vroege detectietools op punt gesteld zodat telers de situatie preventief kunnen opvolgen.
4) disseminatie naar de gehele sector, zodat alle telers op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen PraKeTo. Met de resultaten van dit onderzoek is een betere beheersing van ToBRFV in de Vlaamse tomatenteelt mogelijk.

 

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders