Duurtijd:

01/04/2017 - 31/03/2019

Hoewel de interesse naar monitoring bij de groentetelers jaar na jaar toeneemt, stellen we nog enkele belangrijke struikelblokken vast. Zo zijn de huidige monitoringsmethodes zeer arbeidsintensief (duur) en biologische bestrijders worden niet opgenomen in de monitoring, hoewel deze minstens even belangrijk zijn om in te schatten of een plaag onder controle is of niet. In het PeMaTo-EuroPep-project wordt er daarom op zoek gegaan naar eenvoudige en efficiënte manieren om de monitoring in de  tomaten- en paprikateelt te ondersteunen. De focus ligt hierbij op monitoring van zowel de plagen als de nuttigen.

Binnen het project wordt onder meer gewerkt rond de geautomatiseerde identificatie van witte vlieg en Macrolophus op gele vangplaten. In een volgende stap wordt het onderscheid gemaakt tussen Trialeurodes vaporariorum en Bemisia tabaci en Macrolophus pygmaeus en Nesidiocoris tenuis. Voor spint zal er gewerkt worden met beeldanalyse om spintschade automatisch te detecteren en kwantificeren. In de paprikateelt wordt de biologische bestrijding van bladluizen met sluipwespen, de roofwants Macrolophus en de galmug Aphidoletes verder onderzocht, alsook het effect van bladplukken.

Op basis van de verzamelde monitoringsgegevens worden er ten slotte modellen ontwikkeld die aangeven of de plaag onder controle is of niet, en die de telers helpen in de beslissing om wel of niet chemisch of biologisch in te grijpen. Door deze beslissingstool krijgt de teler meer inzicht en controle over de biologische bestrijding op zijn bedrijf en zal het aantal chemische toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen nog verder afnemen. Dit resulteert in een duurzamer gebruik van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie

Contactpersoon