Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/10/2021 - 30/09/2025

Partners:

KU Leuven (KUL), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum Hoogstraten (PCH)

De zuidelijke groene stinkwants (Nezara viridula) is sinds een aantal jaar één van de meest gevreesde plagen in de beschermde teelt van paprika, komkommer en aubergine. De wants voedt zich met alle bovengrondse plantendelen, maar de schade is het meest uitgesproken in jonge, groeiende plantendelen zoals scheuten en vruchten. Zuigwondjes resulteren in vervormingen, verkleuring en vorming van necrotisch weefsel. Dit zorgt ervoor dat stengels broos en breekbaar worden en vruchten onverkoopbaar.

Binnen dit LA-traject willen we een afdoende duurzame, geïntegreerde bestrijdingsstrategie ontwikkelen voor N. viridula, gebaseerd op vier pijlers: preventie, monitoring, biologische bestrijding en, wanneer echt noodzakelijk, chemische bestrijding. In het eerste werkpakket worden risicofactoren in kaart gebracht en worden er maatregelen en adviezen ontwikkeld om invlieg van de wantsen te beperken. Het tweede werkpakket zal een adequate monitoringsmethode op punt stellen. Hierbij worden onder andere piramidevallen met feromonen en UV-licht getest. Ook zal er per teelt een schadedrempel worden opgesteld waaruit actiedrempels worden bepaald. In het derde werkpakket onderzoeken we eerst verschillende biologische bestrijdingsmethodes: vanggewassen, biopesticiden op basis van schimmels, modificatie van keuzegedrag door aanwezigheid van entomopathogene endofyten en natuurlijke vijanden zoals de sluipwesp T. basalis. In het geval dat de biologische bestrijding niet meer voldoende blijkt te zijn, zal ook chemische bestrijding mee worden opgenomen in het project.

Alle resultaten van bovenstaande onderzoeken zullen gecommuniceerd worden met de sector, zodat ook zij een vinger aan de pols kunnen houden van de meest recente kennis en ontwikkelingen.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders