Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/11/2019 - 31/10/2023

Partners:

Proefcentrum Hoogstraten i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt en KULeuven

Ontdek onderaan bij het Project nieuws alle presentaties over het NESI-project.

Nesidiocoris tenuis is een roofwants die in het Zuiden van Europa wordt ingezet als nuttige bestrijder in de tomatenteelt. Recent is deze roofwants ook België binnengekomen, waar ze serieuze schade veroorzaakt in het gewas met grote economische verliezen tot gevolg.

Nesidiocoris bestrijden is een zeer moeilijke zaak, vanwege zijn grote gelijkenis met Macrolophus. Macrolophus is een nauwverwant broertje van Nesidiocoris en wordt al jaren succesvol in de tomatenteelt gebruikt waar hij onmisbaar is geworden bij de geïntegreerde bestrijding van witte vlieg en tomatenmineermot. De grote gelijkenissen tussen beide roofwantsen zorgt er echter voor dat de bestrijding van Nesi automatisch Macrolophus ook afdoodt. Dit heeft als gevolg dat ook het bestrijden van de andere plagen in tomatenteelt een grote uitdaging is geworden.

In dit project wordt om te beginnen gezocht naar een manier waarop de aanwezigheid van deze schadelijke roofwants efficiënt en correct gemonitord kan worden. Hieruit zal ook getracht worden om schadedrempels onder Vlaamse omstandigheden te bepalen. Verder wordt er gekeken naar een geïntegreerde bestrijdingsstrategie voor Nesidiocoris waarbij Macrolophus zo veel mogelijk gespaard blijft. Er wordt zowel gezocht naar een gerichte chemische bestrijding als naar verschillende manieren om Nesidiocoris biologisch onder controle te houden. Praktisch onderzoek zal moeten uitwijzen of het preventief inzetten van (hoge aantallen) Macrolophus het vestigen van Nesidiocoris kan tegengaan. Verder wordt er gezocht naar nieuwe roofwantsen die Nesidiocoris zouden kunnen prederen. Een andere interessante piste die wordt onderzocht is het gebruik van vluchtige stoffen om een push-pull strategie te ontwikkelen. Tot slot wordt het inzetten van endofyte schimmels bekeken als eventuele aanvulling van één van de vorige strategieën.

Alle resultaten van bovenstaande onderzoeken zullen gecommuniceerd worden met de sector, zodat ook zij een vinger aan de pols kunnen houden van de meest recente kennis en ontwikkelingen.

Handleiding voor de teler

Hoe ga je met Nesidiocoris tenuis om in je serre? Wij bundelden het mooi samen op onderstaande poster.

Beheersing van Nesidiocoris tenuis in tomaat

 

Financierders