Soort project:

PDPO-project

Duurtijd:

01/03/2018 - 30/06/2021

Partners:

Proefstation voor de groenteteelt i.s.m. Regionaal landschap Rivierland

Het project ‘LOCO’ heeft als doel een pilootstudie op te richten rond lokaal composteren in de typische groentestreek in en rond Sint-Katelijne Waver.

Er zal een netwerk opgesteld worden tussen lokale tuinbouwbedrijven, boomkwekerijen, natuurverenigingen, groentehandel – en verwerking, met als doel afval – en reststromen uit deze sectoren te herwaarderen tot waardevolle compost. Een win-win situatie wordt gecreëerd, afvalstromen verminderen, waardevolle compost ontstaat. Een goede compostering vraagt een juiste verhouding van groene en bruine materialen. In een eerste fase worden de verschillende lokale composteerbare reststromen geïnventariseerd. Welke fracties (groene en bruine) zijn beschikbaar? Wanneer komen de fracties vrij? In welke hoeveelheden, enz.?

In een tweede fase zal een eerste compostpilot opgesteld worden. De inputstromen en het procesverloop worden uitgebreid geëvalueerd, om kwaliteitsvolle compost te bekomen. Voor deze lokale compost zal ook een herkenbaar logo ontworpen worden.

Naast de technische uitdagingen zijn er ook een aantal juridische knelpunten gebonden aan boerderijcompostering. Deze wettelijke aspecten worden in het project verder onder de loep genomen. Er wordt gestreefd naar een versoepeling van de huidige wetgeving om in de toekomst lokale samenwerkingsverbanden rond compostering juridisch haalbaar te maken.

Het project brengt het compostgebruik verder onder de aandacht. De positieve effecten van compost op de bodem worden aangekaart om een toename van het compostgebruik te stimuleren.

Indien u als teler reeds ervaring heeft met het maken van bedrijfseigen compost, of indien u interesse heeft om mee in te stappen in dit lokale netwerk, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de deelnemende partners.

Publicatie in Proeftuinnieuws 14, 10/8/2018: LOCO, oprichting van een netwerk rond lokale compostering
Publicatie in Proeftuinnieuws 13, 12/7/2019: Eerste lokale compostering van start
Publicatie op website van VILT, 5/8/2019: Eerste lokale compostering gaat van start
Publicatie in proeftuinnieuws: Eerste-lokale-compostering-op-het-PSKW-veelbelovend

Brochure Loco: Lokaal composteren

Blauwdruk: Opstart van een lokaal composteringsnetwerk

Bekijk ook de reeds gepubliceerde video’s over het project:

Meer informatie

Contactpersoon

Project nieuws

Financierders