Soort project:

CCBT-project

Duurtijd:

15/02/2020 - 31/12/2021

Partners:

Inagro, Provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt (PCG), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologische teeltsysteem van groenten in zowel de korte als de lange keten. Om die droge periodes op te vangen, maken veel telers gebruik van verschillende irrigatiesystemen. Om een passend antwoord te kunnen bieden op de vele vragen die telers bij de verscheidene irrigatietechnieken hebben, werken drie CCBT-partners Inagro, PCG en PSKW samen in een nieuw tweejarig project.

Telersvragen over technieken, kostprijs en zuinige methodes

Teelten irrigeren kan met behulp van uiteenlopende irrigatietechnieken. De vragen die zich specifiek voor bio bij deze technieken aandienen, zijn vaak gelijklopend met de gangbare teelt. Toch zijn er ook belangrijke verschillen, onder meer door de typische diversificatie van biologische bedrijven, verschillen in saldi en de impact van de droogte op het functioneren van het bodem-ecosysteem, dat in biologische teeltsystemen van groter belang is dan bij gangbare.

Veel vragen zijn van praktische aard (welk water, welk systeem, welke dimensionering,…). Daarnaast is de kostprijs (investering,  terugverdientijd,…) natuurlijk ook een belangrijk item. Omdat water schaars wordt, zijn telers ook op zoek naar zuinigere irrigatiemethoden. Daarbij wordt gekeken in de richting van druppelirrigatie met behulp van druppelirrigatieslangen. Om die techniek vlot toepasbaar te maken in biologische teeltsystemen, ontbreekt nog veel kennis.

Praktijkproeven op de verschillende proefcentra

Verder zullen de drie partners in het project praktijkproeven uitvoeren met verschillende irrigatietechnieken. Zo worden er proeven aangelegd met verschillende irrigatietrappen om te zien of er met minder waterverbruik toch een aanvaardbare opbrengst en kwaliteit gehaald kan worden. Ook worden er proeven aangelegd met verschillende types druppelslangen, al dan niet ondergronds aangebracht, om bijvoorbeeld de mogelijkheden en beperkingen van het meervoudig gebruik van druppelslangen te bepalen. In beschutte teelten worden verschillende irrigatietechnieken met elkaar vergeleken. Voorts testen we ook het gebruik van een aantal mulchmaterialen uit om enerzijds verdamping tegen te gaan en anderzijds ook onkruid te onderdrukken.

 

Verslag Irrigatie Little Gem 2020-BIO

 

 

 

 

Meer informatie

Contactpersoon