Soort project:

Leaderproject

Duurtijd:

01/01/2018 - 30/06/2020

Partners:

Liesbeth Wachters (PSKW) Pieter Janssens (BDB) en Piet Putzeys (pcfruit)

Innovatief en duurzaam omspringen met water wordt een uitdaging voor de landbouw. Druppelirrigatie kan voor intensieve tuinbouwteelten (o.a. blauwe bes, braambes, prei, pompoen, asperges… ) hiervoor een meerwaarde bieden. Momenteel is er echter nog te weinig kennis om dit succesvol te implementeren in de meeste teelten. Tuinbouwers hebben op vlak van sturing, plaatsing en productkeuze nog vele vragen. Welke type slang moet ik gebruiken, waar plaats ik best de druppelslang, hoeveel water geef ik per beurt, is de aanleg en het opruimen van druppelslangen te mechaniseren? Hoe kan ik bodemvocht opvolgen en hoe leer ik dit vertalen naar mijn perceel? Ook economisch zijn er nog open vragen. Dit project wil met doorgedreven demonstraties en een sterke communicatie inzetten op de toekomst van duurzaam geteelde groenten en fruit.  Het onderzoek kadert binnen het LEADER-project ‘IRRI-Wijs’ dat op 1 januari 2018 van start ging en loopt tot 30 juni 2020 in de regio Kempen Maasland (Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Bocholt en Peer). Proefstation voor de groenteteelt is coördinator en bundelt de krachten met Bodemkundige dienst en Proefcentrum Fruitteelt om de juiste kennis bij elkaar te brengen. Het project wordt gefinancierd door het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Vlaanderen, provincie Limburg en de drie praktijkcentra.

Publicaties:

Herbeleef hier de webinar van 10/02/2021:

Presentatie: Webinar IRRI-WIJS

Opname van de webinar: http://https://youtu.be/Ce2fFjGGnOc 

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders