Soort project:

Demonstratieproject

Duurtijd:

01/07/2020 - 30/06/2022

Partners:

Inagro, PCG & Proefstation voor de Groenteteelt

Groenbedekkers worden voornamelijk gezet om nitraatuitspoeling in het najaar en de winter te beperken. De stikstof die ze daarbij opnemen dragen ze dan door naar het volgende teeltjaar die ze geleidelijk weer vrijstellen via mineralisatie. Een vroege incorporatie doet deze mineralisatie snel starten en geeft een hoge hoeveelheid stikstof bij het planten van de volgende teelt. Een latere inwerking veroorzaakt een lagere minerale N voorraad bij het begin van de teelt, maar kan wel meer organische stof produceren, wat voordelig is voor de bodem.

In dit project demonstreren we hoeveel stikstof groenbedekkers vrijstellen in de volgteelt. Verschillende groenbedekkers zoals facelia, japanse haver, raaigras, maar ook mengsels met bv. vlinderbloemige componenten worden  ingezaaid en het nitraatresidu bij alle soorten wordt bepaald. Na de winter worden de groenbedekkers vernietigd en ingewerkt en wordt gekeken hoeveel en hoe snel stikstof wordt vrijgegeven. Dit zowel wanneer ze vroeg in het voorjaar worden ingewerkt, als wanneer ze pas enkele weken voor de teelt worden ingewerkt.

In enkele case studies onderzoeken we specifieke toepassingen voor het gebruik van groenbemesters. In de regio rond Sint-Katelijne-Waver worden in de winter nog regelmatig verhoogde bedden of gewenten geploegd. We bekijken hoeveel uitspoeling hiermee beperkt wordt en hoe dit te combineren valt met groenbedekkers.

Resultaten

Op 4 november 2021 ging het eerste deel van het groenbedekkersevent door. Hier werden verschillende mengsels (van tweevoudige tot erg complexe) gedemonstreerd. Meer info over deze mengsels en het event vind je in deze brochure:

Groenbedekkersevent – deel 1: demonstratie mengsels en keuze van groenbedekker

Brochure groenbedekkersevent

Hoe kies je je groenbedekker

Regelgeving rond groenbedekkers

Groenbedekkers en nematoden

Kracht van complexe mengsels

Inwerken van groenbedekkers en stikstofmineralisatie

 

Groenbedekkersevent – deel 2: machinedemo inwerken en vernietigen van groenbedekkers

Brochure_groenbemestersevent_demo machine

Meer informatie

Contactpersoon

Project nieuws

Financierders