Soort project:

Operationele groep

Duurtijd:

01/04/2021 - 31/03/2023

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt (coördinator), KU Leuven Departement Biosystemen: Plantenbiotechniek

GoTO2 beoogt de infectiedruk van Phytophthora cryptogea en Pythium spp. te controleren via het optimaliseren van de gietwaterparameters, zoals zuurstof en temperatuur, op bedrijfsniveau. GoTO2 wil enerzijds kennis overdragen aan telers over het controleren van zwakteparasieten op hun bedrijf om de gietwatercondities verder te verbeteren en anderzijds een structurele oplossing bieden voor de telers, om (1) hun opbrengstverlies door zwakteparasieten te verlagen. GoTO2 streeft naar een duurzame infectiedrukcontrole waarbij wordt ingezet op het toepassen van een niet-chemische teeltmaatregel, (2) waardoor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen wordt verlaagd. Deze doelstelling sluit GoTO2 integraal aan bij de visie van het IPM-programma, van niet-chemische beheersing van ziekten en plagen. Gedurende het project worden telers opgevolgd om hen meer inzicht te laten krijgen in het controleren van ziekteplagen en hoe zij dit op een duurzame manier kunnen bewerkstelligen. Binnen GoTO2 worden zowel sla- en komkommertelers opgevolgd alsook proeven opgezet met de betrokkenheid van de toeleveranciers en wordt ingezet op een weerbare plant en duurzaam management van het gietwater. De behaalde resultaten zullen de benodigde inzicht verschaffen over de invloed van het zuurstofgehalte en de temperatuur van het voedingswater op de weerbaarheid van het gewas. Door het terugkoppelen en verspreiden van deze essentiële kennis naar de gebruikersgroep en andere belanghebbenden, zal GoTO2 een impact leveren voor de Vlaamse glastuinbouwsector met daarnaast een groot spill-over potentieel naar andere vruchtgroenten hebben.

Meer informatie

Contactpersoon