Soort project:

GIP GIF project

Duurtijd:

01/05/2015 - 31/05/2017

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (PSKW), BDB, Limburgse telers

De beschikbaarheid van water en meststoffen is in de groenteteelt een cruciale factor voor welslagen van de oogst. Dit project onderzoekt of irrigatie een interessante techniek voor de openluchtgroenteteelt is. Druppelirrigatie heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele haspelirrigatie. Zo is er een lagere druk nodig en dus ook minder energie en kan er bovendien een hogere irrigatie-efficiëntie behaald worden omdat overlapping en verstoring van het irrigatiepatroon door de wind wordt ingeperkt. Via de druppelslangen zou op een eenvoudig mannier vloeibare meststoffen meegegeven kunnen worden ( = fertigatie het gecombineerd toedienen van meststoffen met irrigatie via druppelirrigatiesystemen). Er zijn nog veel vragen over de hoeveelheid bemesting dat asperge en pompoen nodig hebben. De nood aan de hoeveelheid stikstof voor pompoen en asperge wordt verder onderzocht. Het project spits zich toe op twee belangrijke alternatieve teelten voor het Noorden van Limburg worden opgevolgd nl: asperge- en pompoenteelt.

 

Meer informatie

Contactpersoon