Soort project:

GIP GIF project

Duurtijd:

01/05/2016 - 31/05/2018

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (PSKW), VCBT, Limburgse telers

Kwaliteitsverliezen van producten zorgen voor mindere kwaliteit en prijs. Dit project onderzoekt of er mogelijkheden zijn voor kwaliteitsverbetering in asperges en prei. Voor de asperges blijkt uit de aanvoer resultaten van BelOrta in het jaar 2014 dat er 24 % blauwe/roze asperges aangeleverd werden. Dit is een relatief hoog percentage mindere kwaliteit. Dit onderzoek wil de focus leggen op hoe de kennis rond roosverkleuring om kan omgezet worden in de praktijk zodat het percentage roosverkleuring verminderd kan worden. Hierbij denken we aan de introductie van een model rond foliemanagement en een protocol rond na-oogstbehandeling van de asperges. De productie van prei kende de laatste jaren een aanvoerstijging op veiling BelOrta. Omdat de prijs zo laag is en de aanvoer groot, is het belangrijk topkwaliteit aan te kunnen leveren om zo toch nog een redelijke prijs te kunnen behalen. De kwaliteit verbeteren gaat samen met het maken van beredeneerde keuzes vanaf de aanplant tot de oogst. Het doel is rassenkeuze, historiek van het perceel en weersinvloeden op te nemen in een ziekte- en plaagmodel om zo een inschatting te maken van de ziekten en plaagdruk. Als we deze kennen en hierop kunnen inspelen zouden we gerichter kunnen bestrijden en vermoedelijk 2 tot 4 bespuitingen uitsparen.

 

Meer informatie

Contactpersoon