Soort project:

GIP GIF project

Duurtijd:

01/05/2016 - 31/05/2018

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (PSKW), BDB, PIBO campus, Limburgse telers

Een van de belangrijkste knelpunten in de groenteteelt vandaag zijn de relatief hoge verliezen van nutriënten naar het milieu. Het mobiele nitraatstikstof spoelt snel uit naar oppervlakte- en grondwater. In dit project worden drie innovatieve principes nagestreefd. We trachten het ammoniumgehalte langer beschikbaar te houden en dus een betere benutting van de stikstof na te streven. Hierbij willen we gebruik maken van nitrificatieremmers die ervoor zorgen dat ammonium minder snel in uitspoelbare nitraat wordt omgezet. Verder wordt onderzoek gedaan rond de introductie van band- en rijbemesting in gewassen met een hoge stikstofbehoefte. Hierbij willen we een betere inschatting van de N behoefte kunnen maken. Het laatste innovatieve principe dat wordt onderzocht is de inzet van groenbedekkers op groentepercelen. Het is bekend dat groenbemesters helpen bij het opnemen van reststikstof, verhoging van het organische stofgehalte en besparing op meststoffen door de vrijstelling van stikstof na inwerking. We willen dit beter begrijpen en uitzoeken hoe deze kunnen ingepast worden en welke groenbemester de interessante keuze is op een bepaald moment in de teelt. De proeven zullen doorgaan in erwt-boon en preigewassen die typerend zijn voor de regio.

 

Meer informatie

Contactpersoon