Soort project:

CCBT-project

Duurtijd:

02/02/2019 - 31/12/2020

Partners:

 Inagro & Proefstation voor de Groenteteelt

Netten en klimaatdoeken zijn niet meer weg te denken in de groenteteelt. Ze helpen onze gewassen te beschermen tegen bepaalde plagen en tegen bepaalde klimaatomstandigheden zoals vorst. Door een toenemend gebruik is het aanbod van afdekmaterialen de laatste jaren sterk uitgebreid met nieuwe producten, maar ook productverbeteringen. De aankoop van een net of klimaatdoek is een behoorlijke investering. Een keuze maken in het ruime aanbod is daarom niet altijd zo gemakkelijk.

Om telers hierbij een leidraad te geven, werkten het Proefstation voor de Groenteteelt en Inagro in 2019 en 2020 aan twee handige gebruikswijzers. De eerste geeft een overzicht van de materialen die op de markt zijn met hun technische kenmerken, terwijl de tweede richtlijnen geeft wanneer, in welke teelten en tegen welke plagen je de verschillende netten kan gebruiken.

Ontdek de resultaten van dit project, de twee gebruikswijzers en twee informatieve filmpjes op deze website.

De resultaten van onze eigen proeven met afdekmaterialen kan je ook hier lezen:
Resultaten proeven in BIO-teelten:

Insectenbestrijding voor afdekken in Chinese kool 2019
Insectenbestrijding door afdekken in Chinese kool 2020

Luisbestrijding door afdekken bij Romeinse sla 2019
Luisbestrijding door afdekken in Little gem 2020

Meer informatie

Contactpersoon