Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/05/2020 - 30/04/2025

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Inagro, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Universiteit Gent en ILVO.

Fusarium blijft een groot probleem in de Vlaamse serresla. Momenteel is geen enkel bedrijf erin geslaagd om de ziektesymptomen volledig onder controle te krijgen. Verder onderzoek is broodnodig.

In 2015 kregen verschillende Vlaamse jaarrond slatelers te maken met een nieuwe ziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae, hierna afgekort als Fol. Het werd al snel duidelijk dat het om een zeer agressieve schimmel gaat die heel veel schade aanricht op de slabedrijven. Er zijn momenteel 2 fysio’s gekend die in Vlaanderen deze schade aanrichten, nl. Fol1 en Fol4. Een eerste zeer belangrijke stap in dit project is het kwantitatief (de hoeveelheid) én fysio-specifiek bepalen van Fol 1 en Fol 4 in planten, grond, water en op oppervlakken. Hiervoor zal voor elke fysio een nieuw qPCR assay ontwikkeld worden.

De verspreiding binnen een bedrijf en tussen bedrijven zal op grote schaal worden opgevolgd door talrijke staalnames door de drie proefcentra. De stalen zullen genomen worden op bedrijven voor plantenopkweek, loonwerk, grondteelt onder bescherming, open lucht en hydroteelt. Dit stelt ons in staat de bron of verspreidingswijze in kaart te brengen. Naast de staalname zal er ook een enquête afgenomen worden bij de telers. Hiermee brengen we rassenkeuze, bodemsoort, pH en chemische samenstelling van de bodem in rekening, alsook stooktemperatuur en ontwikkelingssnelheid binnen het bedrijf. Deze informatie kan ons helpen de invloed van deze factoren op de ontwikkeling van de pathogeen beter in te schatten.

Naast de verspreiding en detectie van Fol, zal ook gekeken worden welke maatregelen kunnen ingezet worden om de verspreiding ervan verder tegen te gaan. Zo zal de werking van verschillende ontsmettingsmiddelen tegen de Fol-sporen getest worden. Daarnaast zullen binnen het rassenonderzoek bestaande en nieuwe rassen worden getest of ze gevoelig, intermediair resistent of volledig resistent zijn tegen de voorkomende Fol-fysio’s.

Een belangrijke stap bij het beheersen van Fol is het doen dalen van het inoculum in het wortelmilieu. Verschillende technieken zullen onderzocht worden naar hun werkzaamheid en economische haalbaarheid. Uit voorgaand onderzoek weten we dat bodemontsmettingen en grondstomen de hoeveelheid Fusarium in de bodem sterk kan verminderen, maar de pathogeen niet volledig kan vernietigen. Er blijft dus infectiegevaar bestaan voor de latere slateelten. Het is daarom belangrijk om verschillende bestrijdingsmaatregelen te combineren met gewasbeschermingsmiddelen, zowel chemisch als biologisch. Momenteel zijn er geen biologische of chemische gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor de bestrijding van Fol in sla. Daarom zullen er verschillende middelenproeven opgezet worden om te onderzoeken welke middelen een remmend effect zouden kunnen hebben tegen Fusarium.

 

 

 

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders