Partners:

Proefcentrum Hoogstraten (PCH) als coördinator, Proefstation voor de Groenteteelt, Thomas More, UGent, Universiteit Maastricht, EV-ILVO, Plant Lighting B.V., Kwekerij Verhoeven QH B.V., Botany BV, Maurice Kassenbouw en Wageningen Research

Duur:

01/03/23-29/02/26

Financiering:

Dit project werd goedgekeurd en gesubsideerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma. Naast Interreg, bedanken we ook de andere financierders van het project.

 

 

Korte inhoud:

In kader van de energiecrisis van 2022 en de klimaatdoelstellingen voor 2030, staan vele telers voor de uitdaging om op energiezuinige manier rendabel te kunnen blijven telen. In het Interreg Vlaanderen-Nederland project slaan tal van partners de handen in elkaar om de sector te ondersteunen in het besparen van energie met behulp van innovatieve technologieën. Hierbij wordt er voortgebouwd op het GLITCH-innovatie-project. Tijdens het driejarige Energlik-project zal PSKW instaan voor praktijkonderzoek in tomaat.

De eerste piste waarop dit project focust is het capteren van CO2 uit WKK-rookgassen. Vele telers kiezen ervoor om hun WKK te laten draaien ook al is er op dat moment geen warmtevraag in de serre. Door in dit project CO2-captatie-technieken te optimaliseren voor de glastuinbouw, kan dergelijke innovatie gebruikt worden om zo CO2 op te slaan wanneer er warmtevraag aanwezig is en deze CO2 in te zetten tijdens uren met sterke fotosynthese-activiteit. Het gebruik ervan wordt verder geoptimaliseerd in praktijkproeven.

De tweede innovatie is het ontwikkelen en inzetten van energy-balancing schermen. Hierbij wordt er ook buiten de sector gezocht naar folies met een hoge lichttransmissie en hoge isolerende eigenschappen. Het materiaal met het meeste potentieel wordt dan verder ontwikkeld tot een praktijkklaar scherm dat gedemonstreerd wordt in praktijkproeven.

Als derde innovatie, onderzoekt het consortium verder het energiebesparende potentieel van actieve ontvochtiging in glasgroenteelt. Naast het toepassen van commercieel beschikbare ontvochtigingssystemen op praktijkcentra, zal ook een ontvochtigingssysteem op basis van een geconcentreerde zoutoplossing verder ontwikkeld worden. Dit systeem zal ook in de praktijkproeven op PSKW verschijnen om het potentieel in kaart te brengen.

Ten slotte, wordt de grens van het relatief vochtgehalte in de kas getracht op te trekken met behulp van sensortechnieken voor schimmelsporen. Een te hoog vochtgehalte in de kas gaat snel gepaard met optreden van ziektes zoals botrytis. Met behulp van de ontwikkelde sensor, kan bepaald worden wanneer de sporendruk laag is, ontvochtiging minder vereist is, dus ook energie bespaard kan worden.

Deze vier innovaties worden telkens in de praktijk getest en gedemonstreerd om zo telers te helpen en ondersteunen in het maken van stappen richting energiebesparing.

Contactpersoon PSKW:

Evelien Rosiers

evelien.rosiers@proefstation.be